Juniper bygger verdens raskeste handelsnett

Vant anbud fra New York-børsen i konkurranse med Cisco.

Juniper bygger verdens raskeste handelsnett

Vant anbud fra New York-børsen i konkurranse med Cisco.

I nettverk for aksjehandel og andre finansielle transaksjoner er det om å gjøre å gjøre forsinkelsen ned til et absolutt minimum. I nettet som New York-børsen (NYSE – New York Stock Exchange) disponerer i dag, bruker en datapakke rundt 150 mikrosekunder på sin ferd fram og tilbake gjennom hele datasentralen.

Neste år skal New York-børsens IT-selskap NYSE Euronext åpne et nytt nettverk, der denne forsinkelsen skal reduseres til 50 mikrosekunder.

Nettverksutstyret, det vil si svitsjer, rutere og driftssystemet, skal leveres av Juniper som vant anbudet i konkurranse med blant annet Cisco. Juniper forsikrer at New York-børsen vil få verdens suverent raskeste nett i sitt slag.

At nettforsinkelsen reduseres med to tredeler innebærer store merinntekter for de handlende. Tiden det tar å få effektuert et bud måles i millisekunder, og forsinkelser i nettet betyr tapte gevinster. Ifølge Times Online viser studier at noen titalls ekstra millisekunder kan påføre tap svarende til ti prosent av omsetningen til et meklerfirma.

For New York-børsen er både hastighet og samlet kapasitet utslagsgivende: De tar sikte på å øke sin andel av verdens finanstransaksjoner. I dag håndterer mange milliarder transaksjoner per dag, og opptil 300 000 per sekund.

Juniper har de siste årene satset mye på å få fram produkter som appellerer til bedrifter med ekstra store krav til nettytelse.

Nye, store svitsjer ble lansert i januar i år. Blant dem som har kjøpt disse er det nordiske forskningsnettet NORDUnet. De inngikk i mai en avtale om å oppgradere kjernenettet til 40 gigabit per sekund, med klargjøring for 100 gigabit per sekund, med selskapet IPnett. Oppgraderingen skal skje på Juniper-plattformen, og nettet skal være operativt i løpet av tredje kvartal i år.

For NYSE Euronext er det ikke snakk om bare en oppgradering, men om nærmest total renovering. Ti datasentraler i USA og Europa skal reduseres til to, i henholdsvis New York og London. De nye datasentralene skal ikke ha den tradisjonelle strukturen i tre nivåer, men skal kjøres i to nivåer for å bringe de underliggende databasene nærmere det eksterne nettet. Det forenkler det fysiske oppsettet betraktelig.

En talsperson for Juniper sier til Forbes at strukturen i to nivåer innebærer færre svitsjer og færre kabler, og at det i seg selv er en viktig faktor i å redusere nettforsinkelsen.

Størrelsen på kontrakten mellom NYSE Euronext og Juniper er ikke kjent. Observatører mener at en faktor som kan ha bidratt til at Juniper ble foretrukket framfor Cisco, er at Juniper holder seg til nettverksutstyr og har partnerskap med flere serverleverandører. Cisco har irritert sine serverpartnere ved å kunngjøre egne servere. De nye datasentralene til NYSE Euronext vil omfatte servere fra HP, IBM og Sun.

    Les også:

Til toppen