Juniper kan gi drastisk bedre ytelse til SAP

En test viser at akselerasjon fra Juniper kan drastisk endre opplevelsen av SAP-tjenester.

Juniper kan gi drastisk bedre ytelse til SAP

I går publiserte testlaboratoriet til SAP i California nok en test som viser hvordan ytelsen kan drastisk bedre ved å utnytte løsninger som akselerer nettrafikken. I april ble Citrix testet, denne gangen er det Juniper.

    Les også:

Testen omfatter to typer løsninger fra Juniper, henholdsvis DX og WX.

DX-serien tilbyr belastningsfordeling og akselerasjon av applikasjoner, og som sitter i forkant av SAP-servere. DX har tjenester som http-komprimering, avlastning av SSL-kryptering, sikkerhet og belastningsfordeling.

WX-serien brukes til å bedre ytelsen over faste linjer, med tjenester som komprimering, protokoll-spesifkk akselerasjon (både TCP og SAP) og dynamisk styring av båndbredde. Hensikten er å utnytte linjen så godt som mulig, og samtidig prioritere SAP over annen trafikk.

I et stort anlagt prøvenettverk der man simulerte vanlig bruk av SAP under forskjellige nettverksforhold, viser testene at brukerne opplevde i gjennomsnitt 80 prosent redusert responstid i et nettverk med DX- og WX-utstyr, sammenliknet med et tilsvarende nettverk uten.

I ett tilfelle, overføring av en 5 MB transaksjon under SAP NetWeaver-komponenten for kunnskapsforvaltning («knowlegde management» eller KM), ble responstiden over en 768 kb/s forbindelse med 300 millisekunders forsinkelse redusert fra nærmere ett minutt til såvidt over ett sekund. Den samme transaksjonen over en 45 Mb/s-linje og 60 millisekunders forsinkelse, uten Juniper-akselerasjon, tok 5,24 sekunder. Akselerasjon i infrastrukturen kan med andre ord mer enn erstatte en mangedobling av den fysiske båndbredden.

Grafene nedenfor viser dette, for KM-komponenttransaksjoner under forskjellige nettverks forhold.

På serversiden viser testene at CPU-belastningen ble redusert til det halve:

Plansjen nedenfor viser en oversikt over nettverket og utstyret som ble brukt i testen.

Hele testrapporten er tilgjengelig i pdf: High Performance Networks for Securing and Delivering SAP Applications.