Juniper lover revolusjon for datasentraler

«QFabric» skal tilby et nett der enhver node har en direkte forbindelse til alle andre.

Typisk nettverk til venstre, nettverk med QFabric til høyre. I dag avhenger ytelsen til en applikasjon blant annet av antall hopp til der dataene ligger. Med QFabric skal data aldri være lenger enn ett hopp unna.
Typisk nettverk til venstre, nettverk med QFabric til høyre. I dag avhenger ytelsen til en applikasjon blant annet av antall hopp til der dataene ligger. Med QFabric skal data aldri være lenger enn ett hopp unna. (Bilde: Juniper)

«QFabric» skal tilby et nett der enhver node har en direkte forbindelse til alle andre.

Juniper vil i kveld norsk tid, på en tilstelning i San Francisco, kunngjøre en stor satsing på nettverksutstyr for datasentraler, basert på en oppfinnelse kalt «QFabric». Bloomberg og Wall Street Journal er begge forhåndsorientert. Det er også lagt ut noe materiale på Junipers nettsted, under overskriften «It's time for the exponential data center». Utviklingen av QFabric har gått under navnet «Project Stratus».

I denne omgang dreier det seg om å presentere selve konseptet. Det eneste produktet som lanseres er en 52 porters 1 U svitsj i prisklassen 34.000 dollar, QFX3500, med en samlet gjennomstrømming på 1,28 terabit per sekund. Svitsjen tilbyr egnede funksjoner for dagens nett, samtidig som den er klargjort for å kunne kople rackservere, bladservere, lagringssystemer og andre svitsjer opp mot et QFabric-nett. I løpet av tredje kvartal vil to andre QFabric-komponenter gjøres tilgjengelig, slik at kunder vil kunne sette i gang med å utnytte den nye teknologien i sine nettverk. Det er ikke gitt detaljer rundt disse to kommende komponentene, verken pris eller spesifikasjoner.

QFabric-teknologien testes i øyeblikket hos minst to kunder, henholdsvis NYSE Euronext (selskapet som driver New York Stock Exchange og børsene i Amsterdam, Brussel og Paris) og Lawrence Berkeley National Laboratory. Nettverksansvarlig Andrew Bach ved NYSE Euronext mener QFabric utgjør en ny måte å tenke nettverk på, og sier han venter en vesentlig reduksjon av forsinkelsen («latency») med den nye teknologien.

Beskrivelsene som Juniper har lagt ut om QFabric, går ut på at det dreier seg om å avhierarkisere det interne nettverket i en datasentral, slik at data alltid får en direkte bane mellom ethvert vilkårlig nodepar. I dagens nettverk kan det for eksempel være mange «hopp» mellom fysisk server og fysisk lagring. I QFabric organiseres nettverket slik at det aldri er mer enn ett «hopp».

Slik ser et QFabric-nett ut med 16 noder: Mellom hvert mulige par av noder går det en direkte forbindelse.
Slik ser et QFabric-nett ut med 16 noder: Mellom hvert mulige par av noder går det en direkte forbindelse.

Hvordan man får til dette, er foreløpig ukjent. Juniper forsikrer at det skal være mulig for datapakker å krysse hele datasentralen på mindre enn fem mikrosekunder. De legger til at deres nettverksoperativsystem, Junos, spiller en vesentlig rolle.

Fordelene QFabric tilbyr, ifølge Juniper, er mange. Ytelsen til en gitt applikasjon er uavhengig av hvor applikasjonen kjører, siden det alltid er like langt mellom server og lagring, og mellom server og utgående svitsj. Den samlede ytelsen vil alltid kunne økes ved å legge inn flere servere og mer lagring: QFabric sørger selv for å gi alle nye noder hver sin direkte forbindelse til alle andre noder. Ifølge Juniper kan man skalere uten å øke kompleksiteten i nettverket. De ulike komponentene i selve QFabric administreres under ett, som én logisk svitsj, uansett hvor mange de er.

Ifølge Juniper frigjør dette potensialet til teknologier for virtualisering av servere og lagring. Man kan reelt betrakte datakraft og lagring som fritt disponerbare ressurser, siden den fysiske plasseringen i nettverket ikke lenger spiller noe rolle for den faktiske ytelsen. Juniper formulerer seg ikke slik, men det er nærleggende å oppsummere QFabric som at også et virtualisert nettverk må til i et miljø der datakraft og lagring er sammenfattet i fritt oppdelbare virtuelle samlinger.

Juniper-sjef Kevin Johnsen skryter av at QFabric «fundamentalt endrer de økonomiske betingelsene for å bygge datasentraler».

Junipers fremste konkurrent, Cisco, fnyser.

– I den tiden det har tatt Juniper å få den første kunden til å prøve QFabric, har Cisco samlet 10.000 kunder for vår nettverksplattform Nexus Unified Fabric, sier datasentralsjef i Cisco, John McCool.

Til toppen