Jurist ordner opp i Rikstrygdeverkets IT

Odd Bjørnar Edvardsen overtok som EDB-direktør i Rikstrygdeverket (RTV) i august i fjor. Han har omorganisert avdelingen og døpt den om til IT-avdelingen.

Odd Bjørnar Edvardsen overtok som EDB-direktør i Rikstrygdeverket (RTV) i august i fjor. Han har omorganisert avdelingen og døpt den om til IT-avdelingen.

Edvardsen holdt et innlegg på seminaret Hvordan drive en effektiv IT-organisasjon på den pågående programvaremessen Software '99 organisert av Den norske dataforening (DND).

- Jeg kommer fra forretningssiden i RTV, er utdannet jurist og har ingen spesiell kompetanse i informasjonsteknologi. Det er for så vidt i tråd med de siste anbefalingene fra GartnerGroup, å oppfatte IT-direktøren som en organisatorisk stilling som ikke fordrer detaljert fagkunnskap.

Tress 90-fadesen ga RTV et heller dårlig rykte innen IT.

- Tallet på én milliard kroner ut av vinduet er overdrevet. Virkeligheten er et sted mellom 200 og 300 millioner. Det er en enorm sum. Fem års utviklingsarbeid gikk tapt, og vi mistet tillit.

Edvardsen tiltrådte stillingen med en klar forståelse av at her kunne det ikke gjøres flere feil. Med støtte fra ulike konsulentfirmaer gikk han i gang med å utarbeide et nytt konsept. Malen for det nye konseptet følger det prinsipielle opplegget til daVinci Consulting AS. Det er ikke spesielt originalt, men heller klassisk i sin betoning av at IT-mål følger av det som er meningen med hele virksomheten. IT-strategien følger av RTVs strategi, nedfelles i en handlingsplan og uttrykkes i en tiltaksplan, der hver eneste løsning utredes. Hver leder i hele den landsomfattende organisasjonen har måttet sette av en dag for å lære seg innholdet i IT-handlingsplanen.

Foreløpig har IT-handlingsplanen fungert etter hensikten. I november kunngjorde etaten at datasystemene var klare for år 2000.

Et nøkkelord for det som skjer av endringer i Rikstrygdeverket i dag er "service erklæring". Trygdeetaten i Buskerud fylke har nylig offentliggjort en service erklæring overfor sine kunder, de øvrige fylkene skal bekjentgjøre sine i løpet av halvannet år. IT-avdelingen betrakter seg selv som en serviceinstitusjon overfor resten av etaten, og hver av de fem seksjonene har avgitt sin egen service-erklæring, tilpasset brukerkrav men også den faktiske evnen til å gjennomføre.

Driftsseksjonen sier for eksempel i sin service-erklæring at oppetiden skal være 98,5 prosent - målet er 99,9 prosent, men denne lista ligger for høyt til å garanteres ennå. Den sentrale brukerstøtteseksjonen, som har hele etaten som "kunde", garanterer derimot at den skal svare på absolutt alle henvendelser.

Systemseksjonen står sentralt i Edvardsens modell.

- Her mottas og håndteres alle krav om endringer. Seksjonen betrakter system-eierne som sin kunde. System-eieren definerer de funksjonelle kravene. Seksjonen må vurdere om en endring svarer til det helhetlige målbildet, og legger en plan for hvordan den skal løses. Det som hittil er kommet av endringer til IT-planen har vært små justeringer.

RTV kjøper årlig tjenester fra ulike private selskaper til rundt 100 millioner kroner, blant dem IBM og Wang Global. Alt vedlikehold og all programmering er satt ut ("outsourcet"). Intern kompetanse er mangelvare. Edvardsen er fornøyd med at man har fått opp lønnsnivået. Det gjør det enklere å holde på det man har, og vil forenkle rekrutteringen.

- Det vi trenger er driftskompetanse. Ønsket er at varige oppgaver skal løses internt. Dette vil være god forretning. På varige oppgaver kan eksterne tjenester på 1,5 millioner kroner erstattes av en stilling til 500.000 kroner.

Etter traumaen fra Tress 90 er det ikke rart at RTV legger vekt på gjennomføringsevne. Edvardsens presiserer til slutt at man ikke ønsker å ligge i front teknologisk, men heller konsentrere seg om å realisere en jevn og stabil faglig og organisasjonsmessig IT-utvikling.

Til toppen