Juseksperter tviler på om Økokrim har en god DVD-sak

To juseksperter tviler på om Økokrim klarer å vinne frem overfor DVD-Jon etter at det i dag ble klart at myndighetene tar ut tiltale mot ham.

To juseksperter tviler på om Økokrim klarer å vinne frem overfor DVD-Jon etter at det i dag ble klart at myndighetene tar ut tiltale mot ham.

Økokrim har brukt to år på å etterforske og bestemme seg for hva de skulle gjøre medsaken. Nå er Johansen tiltalt for brudd på straffelovens §145 om datainnbrudd.

Straffelovens § 145 annet ledd gjør det straffbart "ved å bryte en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget" å skaffe seg adgang til "data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler".

Magnus Ødegaard jr. var medforfatter på boken "Opphavsrett i en digital verden" som ble publisert allerede i 1997. han arbeider nå som advokatfullmektig hos Wiersholm, Mellbye & Bech. Han fulgte med på DVD-Jon saken da den kom opp for første gang i 1999 og tror ikke at myndighetene har en vanntett sak. Han tar forbehold om at han ikke har sett hele tilatlebeslutningen.


- Hvis Økokrim benytter straffeloven, paragraf 145 som grunnlag, den såkalte "hackerparagrafen", må de få tolket inn begrepet 'data' eller programutrustning i saken. Høyesterett tolket allerede i 1994 og 1995 at denne paragrafen er innskrenkende, det vil si at den ikke gjelder for digitaliserte TV-signaler, opplyser han. Disse avgjørelsene har skapt presedens i tolkningen av hackerparagrafen.

Sakene den gang dreide seg om piratdekodere, hvor de tiltalte i den ene saken fikk tilgang til betal-kanalen TV1000.

Denne gangen er sakens utgangspunkt Johansen påstand at han ville spille DVD-plater på en datamaskin med Linux som operativsystem.

Ødegaard mener at saken blir vanskeligere for Økokrim å vinne frem siden det dreier seg om en straffebestemmelse:

- Det må bevises at Jon Johansen gjorde dette med overlegg. Var hans motiv for handlingen for eksempel at alle som ville skulle få dette tilbudet gratis, spør han og spår at vilkåret om forsett blir et viktig punkt for forsvaret av Jon Lech Johansen.

Også Andreas Galtung, advokat og partner hos Bing og partners, stiller seg tvilende til Økokrims tiltale.

- Jeg synes saken blir spesiell, blant annet fordi du jo bryter deg inn på ditt eget utstyr og eiendom. Det blir meget spennende å se om Økokrim vinner frem her, sier Galtung til digi.no.


Tror du Økokrim vinner fram mot DVD-Jon?

Ja, Økokrim har en god sak
Nei, DVD-Jon har ingen ting å frykte
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt
Til toppen