Justisdepartementet bekrefter hemmelig samarbeid om overvåkning på Internett

Klokken 15:39 fredag ettermiddag kom bekreftelsen fra Justisdepartementet: Det eksisterer et samarbeid mellom Forsvarets Etterretningstjeneste, Forsvarets Sikkerhetstjeneste og POT. Det kalles "Varslingssystem for Digital Infrastruktur" og skal vare hele år 2001.

Klokken 15:39 fredag ettermiddag kom bekreftelsen fra Justisdepartementet: Det eksisterer et samarbeid mellom Forsvarets Etterretningstjeneste, Forsvarets Sikkerhetstjeneste og POT. Det kalles "Varslingssystem for Digital Infrastruktur" og skal vare hele år 2001.

"Flere bedrifter og offentlige etater har inngått et samarbeid med norsk etterretnings- og sikkerhetstjeneste for å forebygge datainnbrudd. Formålet

er å kartlegge omfanget av datainnbrudd eller forsøk på innbrudd. Bedriftene og etatene har fra tidligere erfaring med beskyttelse av egne

datanettverk. Samarbeidsprosjektet innebærer at Forsvarets etterretningstjeneste (FO/E) (FO/E),Forsvarets Overkommando Sikkerhetsstaben (FO/S)(FO/S) og Politiets overvåkningstjeneste (POT), settes i stand til å kartlegge omfanget av trusselen mot sårbar, digital infrastruktur."

Dette skriver Justisdepartementet i en pressemelding i dag. Departementet har det overordnede oppsynet med POT.

Pressemeldingen bekrefter det digitoday.no avslørte tidligere i dag: det er opprettet et samarbeid på tvers av de ulike etatene og inn i norsk næringsliv for å lage et forsvarsverk mot IT-kriminalitet, inkludert industrispionasje.

Tiltaket blir offisielt kalt "Varslingssystem for Digital Infrastruktur" (VDI). Forsøksprosjektet med VDI går fram til 1. januar 2002.

Departementet hevder at tiltaket "for øvrig er i tråd med synspunktene som fremgår av Sårbarhetsutvalgets rapport". digitoday.no skrev tidligere i dag at Sårbarhetsutvalgets innstilling, som ble lagt fram i juli i år, aksellererte arbeidet med å få opp et IT-forsvarsverk i Norge.

VDI skal bidra til at virksomheten får beskjed om at datanettverket utsettes for innbrudd eller forsøk på innbrudd. Departementet (og andre instanser) er opptatt at det i dag ikke eksisterer en oversikt over angrepene som jevnlig skjer mot sårbare virksomheter.

"Det blir fortsatt opp til hver enkelt delatker i prosjektet om angrepet skal anmeldes til politiet." Det skriver departementet videre i pressemeldingen.

Hver enkelt prosjektdeltaker i VDI er eier av utstyret som skal brukes. Utstyret kan ikke brukes til å identifisere eller søke å identifisere mulige gjerningsmenn, hevder departementet.

Til toppen