Justisdepartementet stoler på overvåkerne

Statssekretær Øystein Mæland i Justisdepartementet stoler på at de 15 bedriftene, POT og Forsvarets Sikkerhetsstab og Etterretningstjenesten vil overholde lover og regler for Internett-overvåkningen.

Øystein Mæland, statssekretær i Justisdepartementet, sier til digitoday.no at trafikk-overvåkningssamarbeidet mellom Politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets etterretningstjeneste (FO/E) og Forsvarets Overkommando Sikkerhetsstaben (FO/S), må ses på som en oppfølging av Sårbarhetsutvalgets innstilling.

- Jeg mener at behandlingen av denne saken har skjedd på en skikkelig måte. Datatilsynet er informert og Stortingets kontrollutvalg for Etteretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjenesten (EOS) er informert, sier Mæland.

Han opplyser at EOS ble informert på onsdag, mens Datatilsynet har vært informert over noe lengre tid.

- Men vi i Justisdepartementet har vært løpende orientert av POT om dette samarbeidet, sier Mæland til digitoday.no. Han vil ikke fortelle eksakt når han fikk vite om samarbeidet, siden han ikke er sikker på dette.

Men hvem som skal drive kontroll med samarbeidet, har ikke Mæland noe svar på.

- Man må stole på at denne typen samarbeid, mellom næringslivet og det offentlige, ikke er interessert i å lese folks e-post, svarer Mæland digitoday.no.

Mæland er helt enig i Odd Einar Dørums henstilling om åpenhet, og vil om Stortinget ønsker det, orientere om saken.

Til toppen