Justissektoren med storstilt IT-prosjekt

Know IT Objectnet vant IT-kontrakten med Justis- og Politidepartementet.

Know IT Objectnet vant IT-kontrakten med Justis- og Politidepartementet.

Know IT Objectnet (tidligere Objectnet) har inngått rammeavtale med Justis- og politidepartementet om levering av konsulenttjenester for utvikling av integrert systemportefølje i justissektoren. Målsettingen for prosjektet er å utvikle en systemportefølje som skal forbedre utnyttelsen av IKT for å effektivisere informasjonsdeling og –flyt i og mellom delsektorene (politiet, Den høyere påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen) og mot eksterne parter. Rammeavtalen er på 3 år og KnowIT Objectnet er inne på alle hovedaktivitetene i det som er det mest omfattende IT prosjektet noengang innenfor justissektoren i Norge.

Know IT Objectnet vil levere konsulenttjenester innenfor program- og arkitekturkoordinering, harmonisering og standardisering, nettverksarkitektur, teknisk evaluering og anskaffelse av ny teknologi, spesifikasjon og anskaffelse av applikasjoner i delsektorene og kvalitetssikring av prosjekter.

KnowIT Objectnet ble valgt som en av fem leverandører i konkurranse med femten prekvalifiserte leverandører i en anbuds-konkurransen. KnowIT Objectnet ble foretrukket p.g.a. høy kompetanse innenfor moderne systemutvikling samtidig som selskapet har bred erfaring fra lignende oppgaver.

Til toppen