K-tilsynet griper ikke inn overfor Telenor

Konkurransetilsynet velger ikke å gripe inn i saken som knytter seg til Telenors videresalg av abonnement.

Konkurransetilsynet velger ikke å gripe inn i saken som knytter seg til Telenors videresalg av abonnement.

Konkurransetilsynet sendte ut et varsel om vedtak i saken datert 29. juni i år, tre måneder etter et tilsvarende vedtak fra Post- og teletilsynet.

Etter den tid har de to tilsynene snakket sammen og ettersom Post- og teletilsynet mandag ettermiddag fattet et vedtak i saken har Konkurransetilsynet nå bestemt seg for at det ikke er grunnlag for å gripe inn i saken.

Konkurransetilsynet hadde i et brev til Post- og teletilsynet datert 27. september 2001 konkludert med at det er grunnlag etter konkurranseloven for å gi et slikt pålegg.

I en pressemelding fra tilsynet heter det at pålegget innebærer at Telenors konkurrenter kan tilby sluttbrukerne et helhetlig kundeforhold, der abonnement, teletrafikk og eventuelle tilleggstjenester tilbys samlet. Konkurransetilsynet mener dette er viktig for å styrke konkurransen i markedet for fasttelefoni.

Konkurransetilsynet har nå valgt å ikke gripe inn overfor Telenor på det nåværende tidspunkt. I pressemeldingen skriver tilsynet at en tar forbehold om at dette vil kunne bli vurdert på nytt. De to etatene har hatt et nært samarbeid om denne saken, heter det.Til toppen