Kabel-selskaper klager på frekvenstildeling

UPC Norge og Telenor Avidi er de eneste selskapene som har reagert skriftlig på Post- og teletilsynets tildeling av radioaksessfrekvenser tidligere denne måneden.

UPC Norge og Telenor Avidi er de eneste selskapene som har reagert skriftlig på Post- og teletilsynets tildeling av radioaksessfrekvenser tidligere denne måneden.

UPC søkte på en frekvensblokk på 26 GHz mens Telenor Avidi søkte frekvenser i 40 GHz-båndet, men ingen fikk det de søkte på da Post og teletilsynet delte ut de siste tilgjengelige frekvensene på dette området.

Frekvensene på 26 GHz, som i første rekke beregnes brukt som en alternativ aksessvei for å unngå Telenors aksessnett for bedriftskunder, gikk til fem ElTele-selskap og de amerikanske selskapene Broadnet og Formus, mens 40 GHz som beregnes brukt til multimediatjenester ble tildelt Tele 2, NBBL/OBOS og Telenor. Det var frekvenser av sistnevnte type Telenor Avidi søkte på.

Informasjonsdirektør i UPC Norge, Wibeke Brusdal, sier til digi.no at selskapet har klaget på tildelingen av radioaksessfrekvenser den 7. mars. Selskapet hadde et ønske om å bruke frekvensene for å dekke opp de områdene der selskapets egen infrastruktur ikke dekker.

Administrerende direktør i Telenor Avidi, Svein R. Aarvik, sier til digi.no at selskapet har bedt om en begrunnelse for hvorfor man ikke fikk tildelingen, og vil se på den begrunnelsen før selskapet gjør noen mer.

- Når vi i utgangspunktet søker på denne type frekvenser så er det fordi vi ønsker å benytte dem. Vi mener vi burde ligge bra an. Dette er et viktig område for oss, sier Aarvik.

Seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet sier til digi.no at tilsynet nå skal behandle klagene raskt, og også vurdere om tildelingen av frekvenser skal gis oppsettende virkning. Klagene vil mest sannsynlig ende hos Statens Teleforvaltningsråd, som selv avgjør om man vil behandle saken eller sende den videre til Samferdselsdepartementet.

Les også:


Nye frekvenser kan bryte Telenors aksessmonopol

Til toppen