Kabel-utfordrer henter penger

OBOS er blant aksjekjøperne i en ny rettet emisjon i SmartCall som sikrer selskapet 48 millioner kroner for ny satsing som leverandør av kabel-TV og andre teleløsninger.

OBOS er blant aksjekjøperne i en ny rettet emisjon i SmartCall som sikrer selskapet 48 millioner kroner for ny satsing som leverandør av kabel-TV og andre teleløsninger.

I tillegg til OBOS ved OBOS Forretningsbygg består de nye eierne av Investra og viseadministrerende direktør i SmartCall, Stig Torvund. Foruten i tillegg til aksjeemisjonen er også et lån konvertert til aksjer i denne omgang.

Pengene som selskapet har skaffet til veie skal i første omgang investeres i høyhastighets teletjenester som skal leveres til selskapets kunder, som er borettslag og sameier.

Etter emisjonen er Investra fortsatt største aksjonær i SmartCall, som sysselsetter 40 ansatte i Oslo og Drammen. Selskapet kjøpte i vår konkurrenten Scan-Net i Drammen som alene driftet kabel-TV løsninger for 100 netteiere på Østlandet, representerende 20.000 husstander.

I tillegg til selskapets eksisterende drift drifter selskapet kabel-TV og teleløsninger for 40.000 ulike husstander. I løpet av seks år er målet for selskapet å skaffe seg 160.000 kabel-TV kunder.

Til toppen