Kabelbruddet i Kristiansand ikke Telenor sin skyld

Statens vegvesen og entrepenøren som jobbet for vegvesenet har ansvaret for det omfattende kabelbruddet som skjedde i Kristiansand 17. juli i år, ifølge den foreløpige rapporten til Telenors ekspertgruppe

Ekspertgruppen som har gransket kabelbruddet mener Statens vegvesens entrepenør ikke fulgte gjeldende rutiner og prosedyrer ved gravingen som førte til kabelbruddet.

Gruppen har, ifølge en pressemelding fra Telenor, gått nøye gjennom hendelsesforløpet og all relevant dokumentasjon mellom Telenor og Statens Vegvesen i forbindelse med anleggsarbeidene i Baneheia.

I sin foreløpige rapport er ekspertgruppen kommet til at entrepenøren som var innleid av Statens Vegvesen ikke har fulgt gjeldende prosedyrer og rutiner i forbindelse med gravevirksomheten som var den direkte årsak til kabelbruddet. Rapporten peker på at gravingen foregikk utenfor det anleggsområdet som var avmerket av vegvesenet og Telenor, og at det derfor ikke var planlagt som en direkte del av anleggsarbeidet.

Dokumentasjonen viser, ifølge pressemeldingen, at Telenor ikke ble forhåndsinformert om gravingen og heller ikke ble tilkalt for å sikre kabelinstallasjonene mot skader.

Ekspertgruppen mener derfor at Statens Vegvesen har det hele og fulle ansvaret for graveskaden 17. juli , og at Telenor har et godt rettslig grunnlag for å kreve erstatning. Telenor vurderer nå å fremme slikt erstatningskrav.

Mer om kabelbruddet:


Max uflaks

Til toppen