Kabelmodem med innebygget sikkerhet

Ericssons kabelmodem Piperider vil leveres med integrert sikkerhetsløsning fra Check Points datter SofaWare. Løsningen kan styres og oppgraderes av Internett-tilbyderen.

Ericssons kabelmodem Piperider vil leveres med integrert sikkerhetsløsning fra Check Points datter SofaWare. Løsningen kan styres og oppgraderes av Internett-tilbyderen.

Kabel og DSL-tilgang til Internett hjemmefra gjør ikke bare at alle nettjenester alltid er tilgjengelig. Det innebærer også at alle PC-er i hjemmet er tilgjengelig utenfra, bare de er påslått. IT-folk sørger gjerne for å installere en personlig brannmur når de bruker kabelmodem eller DSL. Undersøkelser viser at de skal ikke mange timer til før evig-påslåtte PC-er besøkes av agenter på jakt etter ubeskyttede ressurser.

Det begynner å demre for Internett-tilbydere at de ikke kan fraskrive seg i det minste et medansvar for sine kunders IT-sikkerhet. Telenor Internett kunngjorde for eksempel nylig at deres ADSL-kunder vil få fjernstyrt brannmur og virusvern som del av sitt abonnement.


En avtale mellom Ericsson og den israelske leverandøren av sikkerhetsløsninger SofaWare Technologies - datter til berømte Check Point Software - vil gjøre det enda enklere for operatørene å skjøtte sitt ansvar. Avtalen går ut på at SofaWares Safe@Home brannmur integreres i Ericssons kabelmodem Piperider. Konfigurering og oppdatering av brannmuren kan helt eller delvis gjøres til Internett-tilbyderens ansvar, samtidig som brukeren får tilgang til et webbasert grensesnitt dersom hun ønsker å foreta særegne justeringer. Safe@Home er en spesielt tilrettelagt utgave av Check Points Firewall-1.

Løsningen har den store fordelen at den plasserer brannmuren der signalene kommer inn i hjemmet, slik at man ikke trenger en brannmur per PC, slik tilfellet er med Telenors nåværende løsning. Tilbyderen vil kunne benytte Safe@Home til å tilby tilleggstjenester, for eksempel spesiell beskyttelse for familiens barn. Eventuelt virusvern kommer i tillegg til beskyttelsen som Safe@Home gir.

Til toppen