Kabelselskap i teleforhandlinger

Holmlia Kabel-TV har startet direkte forhandlinger med flere teleaktører om bruk av kabelnettet til andre tjenester enn bare radio og TV. Målet er å inngå en avtale med en eller flere tjenesteleverandører i løpet av høsten.

- Vi forhandler med flere tjenesteleverandører om leveranser av tjenester på kabelanlegget, sier styreleder i Holmlia Kabel-TV (HKTV), Martin Flølo, til digi.

Han ser for seg telefoni som en av de mest interessante tjenestene de kan tilby abonnentene etter 1. januar, da Telenors enerett på taletelefoni oppheves.

Kabel-TV selskapet vil ikke produsere tjenester selv og vil inngå avtaler med andre tjenesteleverandører.

HKTV har i dag avtale med Telenor Avidi om distribusjon av TV og radio via kabelanlegget. Denne avtale løper ut ved nyttår, og det skal også forhandles med ulike aktører om disse mer tradisjonelle kabel-tjenestene.

Flølo sier at målet er å leie ut anlegget til en eller flere aktører som er interessert i å levere ulike tjenester til kabelabonnentene.

- Vi har siden 1995 investert seks millioner kroner i kabelanlegget, og oppgraderingen skal være ferdig til høsten.

Kapasiteten i nettet er utvidet fra 450 Mhz til 606 Mhz, og flere moderniseringer i nettet vil skje både i år og neste år.

Flølo ser for seg at selskapet via eksterne tjenesteleverandører vil kunne tilby flere ulike tjenester i tillegg til radio og TV, der telefonitjenester, (inkludert Internett) er de mest interessante.

- Vi bruker bare en liten del av kapasiteten i nettet til basistjenestene, og målet vårt er at abonnentene skal kunne få så stor merverdi fra nettet som mulig, til en lavere pris enn alternative tjenester.

HKTV er allerede i gang med å teste ut deler av nettet til alternative tjenester. 1. november i fjor satte selskapet i gang et prøveprosjekt i samarbeid med Telenor om bruk av Internett via kabelanlegget. Forsøket skal avsluttes i september.

;