Kabler kuttet mellom Europa og Midtøsten

Telefoni og nett til land fra Egypt til Malaysia er hardt rammet. Reparasjoner vil pågå ut året.

Kabler kuttet mellom Europa og Midtøsten

Telefoni og nett til land fra Egypt til Malaysia er hardt rammet. Reparasjoner vil pågå ut året.

France Telecom meldte fredag at tre kommunikasjonskabler i Middelhavet var kuttet: Kablene FLAG og Sea Me We4 var helt nede, mens kapasiteten på Sea Me We3 har kraftig redusert. Bruddene, lokalisert til området mellom Sicilia og Egypt, ble konstatert mellom kl 0728 og 0806 fredag morgen.

Det fører til at mesteparten av telefon- og internettrafikken mellom Europa og Asia må omdirigeres gjennom USA. Kapasiteten til land fra Egypt til Malaysia er hardt rammet. France Telecom gir denne oversikten:

 • Saudi Arabia: 55 prosent nede
 • Djibouti: 71 prosent nede
 • Egypt: 52 prosent nede
 • Forente arabiske emirater: 68 prosent nede
 • India: 82 prosent nede
 • Libanon: 16 prosent nede
 • Malaysia: 42 prosent nede
 • Maldivene: 100 prosent nede
 • Pakistan: 51 prosent nede
 • Qatar: 73 prosent nede
 • Syria: 36 prosent nede
 • Taiwan: 39 prosent nede
 • Yemen: 38 prosent nede
 • Zambia: 62 prosent nede

Kabelreparasjonsfartøyet «Raymond Croze» ventes å nå fram til bruddstedområdet i løpet av i dag, mandag 22. desember. Kabelen Sea Me We4 antas å kunne være fullt ut operativ innen første juledag. De øvrige kablene skal kunne være reparert innen 31. desember, heter det. Fartøyet har 20 kilometer reservekabel ombord. Reparasjoner skjer om bord i skipet, etter at fjernstyrte undervannsfartøy har hentet opp kabelen fra sjøbunnen. Erfaringsmessig kan ødelagte kabelender ligge flere kilometer fra hverandre, for eksempel dersom det er et skipsanker som har forårsaket bruddet.

FLAG-kabelen opereres av et annet konsortium, Reliance Globalcom, og det er uklart når det kan repareres.

Ifølge BBC skal det også ha vært konstatert brudd på GO-kabelen, 130 kilometer sør for Sicilia. Dette bruddet rammer Malta spesielt: Times of Malta.com melder at et av øyas største nettilbydere, Melita, står omtrent helt uten forbindelse.

I januar i år ble det samme området rammet av brudd på de samme kablene. Det ble da reist mistanke om sabotasje, men en granskning konkluderte med at et skipsanker var den sannsynlige årsaken.

Det er ikke gitt noen forklaring på fredagens brudd. BBC melder at det ble konstatert seismisk aktivitet nær Malta rett før bruddene ble konstatert.

Jonathan Wright i kabeloperatøren Interoute sier til BBC at brudd i tre av fire kabler til Midtøsten vil få store negative følger for næringslivet i landene som rammes. Trege nettforbindelser vil omtrent utelukke dem fra å delta i meningsfylte internasjonale finanstransaksjoner, sier han. Selskaper som har basert sin drift på å sette ut tjenester til for eksempel India kan også tenkes å få problemer.

Wright sier at man under normale forhold kan forvente ett stort kabelbrudd i året. Han mener det er svært urovekkende at man nå opplever flere alvorlige brudd i samme geografiske området på under et år.

    Les også:

Til toppen