Kai Paulsens datamuseum kan bli virkelighet

IT-journalist Kai Thore Paulsen etterlot seg ved sin altfor tidlige død en unik samling med datautstyr. Nå vil Den Norske Dataforening systematisere samlingen med sikte på å virkeliggjøre Kai Ps store drøm: En norsk utgave av The Computer Museum i Boston.

I løpet av sin mangeårige karriere som datajournalist skaffet Kai Thore Paulsen en omfattende datasamling - mye kjøpte han, mye fikk han i gaver fra dataselskaper og representanter for bransjen og noe var gammelt utstyr som bedrifter og enkeltpersoner hadde kastet men som Kai så en verdi i å ta vare på for ettertiden.

Samlingen er utvilsomt unik, men foruten Kai selv var det få som hadde den fulle oversikt over innholdet i de to fjøsene han med tiden rakk å fylle med bærbare og stasjonære PC-er, minimaskiner, skrivere, tastatur, tapestasjoner, elektroniske skrivemaskiner osv. osv.

Mandag møttes venner, gamle kolleger og Kais sønn Guy til et raskt sammenkalt møte for å diskutere hva som kan gjøres for å ta vare på denne samlingen for ettertiden. Gruppen på syv besluttet å danne en interimkomité hvis oppgaver er å skaffe en oversikt over samlingen, ta initiativ til en eventuell stiftelse eller organisasjon som skal ha som formål å få opprettet et museum eller plassere samlingen hos et eksisterende museum, samt å søke finansiering av det hele gjennom donasjoner fra IT-bransjen og andre som ser en verdi i å ta vare på vår datahistoriske arv.

Initiativet til å opprette et minnefond for å realisere Kai Ps drøm om å lage et norsk svar på The Computer Museum i Boston tikket inn til digi.no allerede samme dag som vi skrev om Kais bortgang. I digi.nos kondolanseprotokoll uttalte Accentures markedssjef Bjørn Boberg at selskapet ville stille økonomiske midler til rådighet for å virkeliggjøre museumsvisjonen.

- Det kom spontant fra min side da jeg hørte at Kai døde. Jeg vet at han i mange år har samlet veldig mye, og jeg syntes bare det var en naturlig ting å gjøre. Foreløpig kjenner vi ikke omfanget av samlingen, men jeg vet at han har tatt vare på mange ting som er viktig for norsk datahistorie. Vi har sagt at vi gjerne stiller 10.000 kroner til rådighet for opprettelsen av et minnefond. Beløpet i seg selv er ikke så viktig - vi kan diskutere å øke bidraget vi - det viktigste er at dette materialet systematiseres og tas vare på, sier Bjørn Boberg til digi.no og legger til at hvis dataforeningen kan lede dette arbeidet, "så synes vi det ville være en god løsning".

Og Den Norske Dataforening synes idéen er god. Nå går foreningen aktivt inn for å se på hva som konkret må til for å ta vare på samlingen - et arbeid som i den første fasen skal ivaretas av interimkomitéen som består av nevnte Guy T. Kværnberg og Odd Richard Valmot, Knut Ivar Skeid, Kristian Christensen, Trygve Walle, Trond Braaten og Pål Leveraas.

- Dataforeningen er jo 50 år til neste år og det ville jo vært en glimrende anledning til å gjøre noe ut av Kai Paulsens visjon om et eget datamuseum. Jeg er usikker på omfanget av Kais samling og hvor strukturert den er. Det trengs nok en grundig gjennomgang og sortering av samlingen, men at den er unik er det ingen tvil om. Jeg mener dette så definitivt er en oppgave for Dataforeningen, blant våre 14.000 medlemmer burde det jo finnes kompetanse til å vurdere innholdet i samlingen, sier DND-leder Truls P. Berg til digi.no.

Flere representanter for de store selskapene i databransjen vil helt sikkert stille seg positive til å bidra til dette tiltaket, enten økonomisk eller på andre måter, tror markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge.

- Kais samling er stor - den fyller to låver, så det er en omfattende jobb å katalogisere og rydde opp i alt sammen. Det er neppe noen som vil kunne gjøre det bedre enn Dataforeningen. Så fort de har systematisert innholdet i samlingen kan vi ta stilling til hvordan vi vil støtte opp om tiltaket. Det burde ikke være noe problem å få flere av de store databedriftene til å støtte opp om dette, mener Oracles markedssjef.

- Kanskje er det beste at Teknisk Museum får hånd om hele eller deler av det? Kanskje alt skal samles på ett sted, gjerne i Dataforeningens regi, men med støtte fra næringslivet? Kai snakket selv om å lage et moderne møtested der gammel teknologi og fremtidsvisjoner møttes i en salig blanding, det var en spennende tanke, sier Løvvik som i likhet med Bjørn Boberg mener det er riktig å bruke krefter på å realisere hele eller deler av Kai Ps prosjekt:

- Et slikt tiltak vil hjelpe oss å minne oss på hvor viktig det er å ha medier som er aktive, pågående og som ikke gir seg - det er vi alle tjent med. Kai Paulsen representerte den oppsøkende, uredde og engasjerende journalistikken innen IKT-bransjen. Den er det viktig å ta vare på, sier Bjørn Boberg til digi.no.

P.S.

DND har opprettet en egen nettside for arbeidet - se www.dataforeningen.no/kaip (åpner nytt vindu).

Til toppen