Kalddusj for Facebook før børsintro

Nye tall viser kostnadseksplosjon og problemer med å opprettholde vekst.

Kalddusj for Facebook før børsintro
Facebooks erklærte misjon er å gjøre verden mer åpen og mer sammenknyttet. Her opplyses verdenskartet av intensiteten i Facebook-trafikken: Over 900 millioner brukere bidrar med over 3,2 milliarder "liker" og kommentarer daglig. De laster opp 300 millioner bilder hver dag, og det er til sammen 125 milliarder vennskapsbånd. Bilde:

Facebook har levert et nytt dokument til USAs finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), som forteller om selskapets økonomiske utvikling i første kvartal i år: Amendment No. 4 to Form S-1 Registration Statement.

Dokumentet tolkes som en kalddusj for Facebook i forkant av den ventede børsintroduksjonen i mai, ikke fordi selskapet går dårlig, men fordi det viser at det kan være svært utfordrende å tilfredsstille de enorme forventningene markedet har.

Omsetningen i første kvartal er 1,06 milliarder dollar. Det er 45 prosent høyere enn i første kvartal i fjor. Samtidig er det 6 prosent lavere enn i fjerde kvartal. Det skal være første gang siden 2010 at Facebook opplever et kvartal med lavere omsetning enn det foregående.

Samtidig vokser utgiftene langt mer enn omsetningen, fra 343 millioner dollar til 677 millioner, altså nesten en dobling. Nettoresultatet for første kvartal havner på 205 millioner dollar. Det er 12 prosent lavere enn for et år siden.

Siden første kvartal i fjor har tallet på ansatte økt med 1 100 til 3 539. Den største utgiftsøkningen er trolig knyttet til den påkrevde utbyggingen av infrastruktur, det vil si nye datasentraler og stadig flere servere.

To nye utgiftsposter kommer til å øke Facebooks driftsomkostninger i inneværende kvartal: Oppkjøp av andre selskaper, og oppkjøp av patenter.

De siste to ukene har Facebook brukt 1 milliard dollar på å kjøpe Instagram, og 550 millioner dollar på å kjøpe patenter fra Microsoft. I forrige mars kjøpte de patenter fra IBM. Selv om 700 millioner dollar av oppgjøret overfor Instagram er i aksjer, vil det ramme selskapets bunnlinje. Analytikere mener samtidig det kan være et lurt trekk fra Facebook å kjøpe bedrifter og patenter i forkant av børsintroduksjonen, slik at de kan påstå å overgå forventningene når de er børsnotert.

Utbyggingen av selskapets stab og antall ansatte er påkrevet: Facebook fortsetter å vokse i antall brukere, og eksisterende brukere er mer og mer aktive. Rapporten til SEC inneholder disse grafene over henholdsvis månedlige og daglige aktive brukere:

Andelen brukere utenom USA og Canada har økt fra 46 prosent til 50 prosent. Tallet på månedlig aktive brukere av Facebook på mobil har økt fra 432 millioner i desember til 488 millioner i mars.

Facebook forklarer inntektssvikten fra fjerde til første kvartal med «sesongmessige variasjoner», selv om deres tilbakegang er større enn den generelle tilbakegangen innen nettannonsering.

En annen faktor kan være at bedrifter som bruker Facebook har fått en rekke nye annonseprodukter å ta stilling til, samtidig som den nye Timeline-funksjonen tvinger mange til å reorganisere hele forholdet sitt til Facebook. En tredje er at Facebook opplever størst brukervekst i land som Brasil, India og Filippinene, der nettannonseinntekter er lave, og der Facebook ennå ikke har tilpasset sin forretningsmodell.

Ved børsintroduksjon som ventes i mai, tar Facebook sikte på å selge aksjer for minst 5 milliarder dollar, og oppnå en markedsverdi i overkant av 100 milliarder dollar.

Les mer om:
;