Kaliningrad-nett åpnet

Lørdag åpnet Telenor-selskapet Extel sitt GSM-nett i Kaliningrad. Ferdig utbygd vil nettet dekke omlag én million innbyggere.

Lørdag åpnet Telenor-selskapet Extel sitt GSM-nett i Kaliningrad. Ferdig utbygd vil nettet dekke omlag én million innbyggere.

Telenor eier 49 prosent av aksjene i Extel, som har en tiårig lisens for GSM i regionen Kaliningrad i Russland. Selskapet forventer å investere nærmere 15 millioner dollar - omlag 97,5 millioner kroner - bare i nettutbygging de første to årene.

Ved åpningen 2. august ble fire basestasjoner satt i drift med en dekning på 50 prosent av befolkningen. Fra starten vil nettet ha begrenset funksjonalitet og være tilgjengelig for et begrenset antall testkunder - eksempelvis roaming med blant andre Telenor Mobil til neste vår.

Iløpet av de kommende to årene vil nettet bli bygd ut til å dekke 80 prosent av befolkningen.

Kaliningrad (tidligere Øst-Preussen) er strategisk plassert mellom Litauen og Polen, og har omlag én million innbyggere. Området er adskilt fra Russland, men spiller en betydelig rolle for handel og transittvirksomhet. I tillegg har regionen en svært viktig militær flåtebase for Russland.

Kaliningrad har også fått status som "spesiell økonomisk sone", noe som blant annet innebærer særskilte toll-, import- og skatteregler som gjør området svært attraktivt for utenlandske investorer.

- Åpningen av mobilnettet i Kaliningrad er en del av en bredere satsing på GSM i Russland, sier Gøran Olson i en pressemelding. Olson, som leder Telenors kontor i Russland, sier at selskapet allerede er på plass i St. Petersburg, Murmansk og Stavropol, "og vurderer flere andre mobilprosjekter i Russland".

Telenor er medeier i et av de hurtigst voksende mobilselskaper i Russland, North-West GSM, som opererer GSM-nett i St. Petersburg og Murmansk. Der eier Telenor sammen med andre nordiske teleoperatører 49 prosent av aksjene. North-West GSM har nå over 40.000 GSM-kunder, og forventer å passere 50.000 abonnenter innen utgangen av året.

Telenor eier også 49 prosent av aksjene i Stavtelesot, en GSM-operatør i Stavropol som vil åpne sitt nett senere i høst.

Til toppen