Kalkulator fra 1972 vant prestisjepris

IEEE mener HP-produkt revolusjonerte hverdagen til ingeniører.

HP-35. Foto: Wikipedia
HP-35. Foto: Wikipedia (Bilde: Wikipedia)

IEEE mener HP-produkt revolusjonerte hverdagen til ingeniører.

De færreste elektronikk- og IT-produkter som introduseres på markedet, får stor betydning for ettertiden. Men det finnes viktige unntak. Et av disse er HP-35 Scientific Calculator, verdens første håndholdt kalkulator som kunne utføre mer enn de grunnleggende regnefunksjonene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Denne uken ble det kjent at HP vil motta «IEEE Milestone in Electrical Engineering and Computing»-prisen for denne kalkulatoren, som ble introdusert i 1972. Prisen deles ut av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

HP-35 fikk navnet sitt etter sine 35 taster. Den kunne utføre alle funksjonene til en regnestav med ti siffers presisjon og bestemme desimalpunktet eller eksponenten til potenser med ti som grunntall innen området 10-99 til 1099.

Dette skal omsider ha gjort regnestaven foreldet.

Ifølge HP var HP-35 også verdens første produkt som inneholdt både integrerte kretser og LED-er (Light-Emitting Diodes). Den benyttet omvendt polsk notasjon.

Kalkulatoren ble utviklet da Bill Hewlett, en av HPs gründere, utfordret selskapets ingeniører til å ta utgangspunkt i selskapets daværende skrivebordsmaskin, HP-9100, og å skape en enhet med tilsvarende evner som kunne få plass i Hewletts skjortelomme. HP-35 veide 255 gram.

HP-35. Foto: Wikipedia
HP-35. Foto: Wikipedia Bilde: Wikipedia

Kalkulatoren ble, med en utsalgspris på 395 dollar, opprinnelig ansett for å være for dyr, siden en regnestav kostet omtrent 20 dollar. Men kalkulatoren solgte likevel i mer enn 100 000 eksemplarer det første året den var på markedet. HP begynte å tjene penger på den allerede etter 10.000 solgte eksemplarer.

- HP-35 bidro til å akselere takten til den teknologiske endringen og revolusjonerte ingeniøryrket ved å tilby nesten umiddelbare og ekstremt nøyaktige kalkulasjoner på ethvert sted og til enhver tid, sier Lewis Terman, IEEE-president for 2008, i en pressemelding fra HP.

- HP-35 gjorde det mulig å utføre kompliserte beregninger overalt hvor det var behov for dette, med fart og nøyaktighet som overgikk regnestaven. Den spilte en nøkkelrolle i livet og prosjektene til talløse ingeniører og forskere, sier Terman.

Selve utdelingen av prisen skjer senere i dag.

HP har samlet en del informasjon om HP-35 og andre gamle kalkulatormodeller på denne siden.

IEEE etablerte Electrical Engineering Milestones-programmet i 1983 for å hedre viktige prestasjoner gjennom historien til elektrisk og elektronisk ingeniørkunst. For å bli tildelt prisen, må teknologien være vel ansett også etter lang tid. Til nå er det færre enn hundre teknologier eller produkter som anses som slike milepæler. Blant disse er arbeidet Benjamin Franklin gjorde med elektrisitet og Alessandro Voltas oppfinnelse av det elektriske batteriet.

En oversikt over alle milepælene som til nå har blitt anerkjent, finnes på denne siden. Den siste milepælprisen ble delt ut så sent som i mars i år. Den tilfalt Philips for oppfinnelsen av CD-platen.

Til toppen