Kalles inn på teppet

Telenor må møte hos Post- og Teletilsynet for å redegjøre for hvorfor de bryter med NIX.

Kalles inn på teppet

Telenor må møte hos Post- og Teletilsynet for å redegjøre for hvorfor de bryter med NIX.

Telenor har sagt opp samarbeidet med NIX (Norway Internet eXhange), og fra 1. juli må internetleverandører ha en samarbeidsavtale direkte med Telenor for å utveksle trafikk.

Dette har fått mange til å reagere, fordi de frykter at dette er startskuddet for et delvis delt internett.

    Les også:

Den kraftige reaksjonen, har også fått politikerne til å reagere.

- Ut i fra det som har kommet frem så langt, finner jeg det naturlig å be om en full redegjørelse fra Telenor og forutsetter at Post- og teletilsynet vil få dette, sa Steinulf Tungesvik, statssekretær i Samferdselsdepartementet, til digi.no torsdag denne uken.

Det gikk fort, og nå må Telenor møte hos Post- og teletilsynet for å redegjøre for hvorfor de avslutter NIX-samarbeidet.

- Vi skal ha møter med Telenor om denne saken i neste uke, sier Elisabeth Sørbøe Aarsæther, inforsmasjonsdirektør i Post- og Teletilsynet, til VG Nett.

Telenor på sin side, hevder at de ikke gjør noe som bryter med nettnøytralitetsprinsippet, og de vil argumentere for sitt syn på møtet med tilsynet.

- Vi skal selvfølgelig stille opp på dette møtet. Vi vil gi Post- og Teletilsynet all den informasjon de etterspør, sier Arild S. Johannesen, informasjonssjef i Telenor.

Til toppen