Kameraer varsler om mistenkelige handlinger

Chicago by utvider sitt overvåkningssystem med programvare som varsler om mistenkelige handlinger.

Chicago by utvider sitt overvåkningssystem med programvare som varsler om mistenkelige handlinger.

Myndighetene i Chicago har allerede utplassert 2000 overvåkningskameraer som følger med i det offentlige rom. Et nytt prosjekt vil tilføye ytterligere 250 kameraer med langt større bruksmuligheter: De vil samles i et eget nettverk og knyttes til programvare som skal være i stand til å varsle dersom et kamera registrerer mistenkelige handlinger.

Som eksempler på mistenkelige handlinger nevner amerikanske medier vandring tilsynelatende uten mål og mening, formålsløst opphold i utkanten av offentlige bygninger, eller det å legge fra seg en pakke og bare går videre.

Når noe slikt registreres, vil alarmsentrales varsles øyeblikkelig, og de mistenkelige bildene vil vises. Programvaren vil være i stand til å følge den mistenkelige personen fra ett kamera til et annet. Kameraene vil kunne kontrolleres direkte fra alarmsentralen, og blant annet forstørre bildet opptil 400 ganger.

På sikt vil systemet kunne motta bilder fra alle overvåkningskameraene i byen, også dem installert hos private.

Hensikten med det nye overvåkningssystemet, som beskrives som verdens mest avanserte, er å redusere terror og kriminalitet.

Myndighetene i Chicago har studert overvåkningssystemer i London – der trusselen fra IRA utløste et system der gjennomsnittsborgeren passerer forbi 400 overvåkningskameraer hver dag – i casinoer i Las Vegas og i det amerikanske forsvaret. De er overbevist om at det de regner med å få på plass i løpet av 2006 vil overgå alt som hittil er gjort innen urban overvåkning. De ser for seg en merkbar reduksjon i kriminalitet og attentater.

Systemet er finansiert gjennom en statlig bevilgning på 5,1 millioner dollar, i tillegg til 3,5 millioner dollar av byens egne midler.

Personvernorganisasjonen American Civil Liberties Union mener det bør reises en diskusjon om hvor lang rekkevidde man ønsker å gi politiet i forhold til privatlivets fred. Myndighetene i byen fastholder at systemet ikke vil ha noe til felles med et storebrorsamfunn.

Chicago er kjent for fantasifull bruk av overvåkningskameraer, blant annet for å ta bilister som kjører på rødt lys eller parkerer til hinder for kollektivtrafikken – her dreier det seg om kameraer montert på bybussene. I forkant av behandlingen av budsjettet for 2005 luftet myndighetene muligheten av å plassere kameraer om bord i byens gatefeiermaskiner, slik at prosessen med å fjerne feilparkerte biler kan automatiseres. Dagens system er fullt ut i stand til å fange opp bilenes registreringsskilter og tyde dem.

Til toppen