Kamfjord regisserer flåtestyringsgigant

Thor G. Kamfjord og Polydisplay ASA fortsetter nå satsingen på flåtestyringssystemer og kjøper opp Vetis AS fra Navia datteren Seatex og Fjellanger Widerøe. I tillegg vil MobileDisplay samlokaliseres med Fjellanger Widerøes andre datterselskap Pumatec AS på fornebu.

Thor G. Kamfjord og Polydisplay ASA fortsetter nå satsingen på flåtestyringssystemer og kjøper opp Vetis AS fra Navia datteren Seatex og Fjellanger Widerøe. I tillegg vil MobileDisplay samlokaliseres med Fjellanger Widerøes andre datterselskap Pumatec AS på fornebu.

Gründer og administrerende direktør i Polydisplay, Thor G. Kamfjord, har samlet styrkene i norsk flåtestyring rundt Polydisplays datterselskap MobileDisplay. Prosessen startet i oktober da Telenor Venture, storaksjonær i Polydisplay, ervervet Locus fra Sysdeco, og nå involveres også Navia og Fjellanger Widerøe. De to selskapene selger sitt felles datterselskap Vetis AS til Polydisplay, mot 10 millioner i kontanter og 285.694 aksjer i Polydisplay. I tillegg til eierandelen i Polydisplay vil Fjellanger Widerøes datterselskap Pumatec samlokaliseres med MobileDisplay. Også Navia anses som en strategisk partner og investor i samarbeidet.

For Kamfjord er bakgrunnen for satsingen å øke potensialet for Polydisplays flatskjermsteknologi. MobileDisplay har allerede gjennomført et vellykket flåtestyringsprosjekt for Forsvaret - noe som har gitt mersmak for Kamfjord.

- Det er viktig for oss å finne en praktisk anvendelse av teknologien. Flåtestyring er et marked i vekst, sier Kamfjord til digi.no. Han er likevel enig i at han angriper en svært beskjeden del av det totale marked ved å satse på flåtestyring.

- På sikt er målet å starte masseproduksjon av flatskjermer i Norge. Folk tror dette er noe som bare kan gjøres i Japan, men jeg vil bevise det motsatte, sier Kamfjord som brant av adskillige millioner gjennom forgjengeren AutoDisplay på midten av åtti-tallet. Planen var den gang som nå - å starte masseproduksjon av flatskjermer med norsk teknologi i Norge.

- Vi var litt for tidlig ute, markedet var ikke modent, sier Kamfjord. Han forteller at markedet for flatskjermsteknologi vil vokse til en vesentlig del av det totale skjermmarket som i år 2000 er anslått til å utgjøre 20 millarder dollar på verdensbasis. Skjermene til Polydisplay har en rekke fordeler i forhold til eksisterende teknologi, blant annet at de er bøyelige og at bildet ikke forsvinner når skjermen blir utsatt for sollys. Skjermene, som baserer seg på såkalt EASL-teknologi, har foreløpig ikke farger, men dette skal - ifølge selskapet - ikke ligge langt fram i tid.

En forutsetning for det nye flåtestyringssamarbeidet, og Polydisplays oppkjøp av Vetis, skal gjennomføres er at Polydisplay får gjennomført en planlagt kapitalutvidelse. Det skal også gjennomføres en due dilligence før planene realiseres.

Til toppen