Kamp om svenske telefonkataloger

For ett år siden kjøpte Tele Danmark Lokaldelen i Norden AB og Telenor Företagsinfo AB av Telenor. Nå skal disse katalogene ligge til grunn for selskapets nye satsing på telefonkataloger i Sverige.

For ett år siden kjøpte Tele Danmark Lokaldelen i Norden AB og Telenor Företagsinfo AB av Telenor. Nå skal disse katalogene ligge til grunn for selskapets nye satsing på telefonkataloger i Sverige.

Dermed kan Tele Danmark effektivt redusere verdien på børsnoteringen av Telias katalogselskap Eniro, som selskapet nå har bestemt seg for å børsnotere. For ifølge Dagens Industri vil Tele Danmark til våren lansere gule sider i Stockholm, Göteborg og Malmö.

Lokaldelen utgir i dag telefonkataloger i mer enn 250 områder i Sverige. Lokaldelen er markedsledende på lokalkataloger i Sverige og har distribusjon til nær 80 prosent av svensk næringsliv og private husholdninger. Telenor kjøpte 34 prosent av aksjene i Lokaldelen fra Elanderfamilien i 1995 og 66 prosent av TFI fra Bonnier i 1996. Senere kjøpte selskapet seg betydelig opp i begge selskapene, før en altså solgte seg ut i august 1999 som en del av forbredelsene til fusjonen med Telia, som det som kjent ikke ble noe av.

Telenors sterke posisjon i det svenske katalogmarkedet ble overtatt av Tele Danmark som skal bruke katalogene til å ekspandere i Sverige. Annonseprisene til det danske selskapet kommer til å ligge på en tredel av Telias.

- Vi har observert at Telia savner konkurranse på telefonkatalogene i de tre store svenske byene og at Telias annonsepriser ligger vel 50 prosent over de prisene vi tar i Danmark. Administrerende direktør i Tele Danmark Forlag, Keld Holland, sier at selskapet derfor tror på å kunne lansere kataloger med annonsepriser som er opptil 50 prosent lavere. Tele Danmarks gule sider skal utgis av et nytt selskap under navnet Gulen AB.

Telias gule sider står for halvparten av Eniros inntekter på nær 3 milliarder kroner og en prisreduksjon i annonsemarkedet vil fort kunne gå ut over selskapets overskudd, som i fjor utgjorde 769 millioner svenske kroner.

Til toppen