Kamp om telekunder i Sør-Europa

Den italienske teleoperatøren Stet skal sammen med lokale aktører bygge ut et alternativt telenett i Spania. Konsortiet Stet leder, fikk tilslaget på 70 prosent av aksjene i selskapet Retevision som sitter med en lisens for å bygge ut et alternativt spansk telenett.

Den italienske teleoperatøren Stet skal sammen med lokale aktører bygge ut et alternativt telenett i Spania. Konsortiet Stet leder, fikk tilslaget på 70 prosent av aksjene i selskapet Retevision som sitter med en lisens for å bygge ut et alternativt spansk telenett.

I bakgrunnen lurer AT&T og det europeiske telekom-konsernet Unicource, bestående av televerk i Nederland, Sveits og Sverige, som Stet inngikk en samarbeidsavtale med for tre uker siden.

Det spanske telemarkedet inneholder alle yndlingsingrediensene for sultne teleaktører: Høy vekst, lav penetrasjon og mangelfult utviklede teletjenester. Det er ikke Retevision som er interessant, det er telelisensen som dette selskapet sitter med.

Telefonica ble fullprivatisert tidligere i år av den spanske regjeringen og har i likhet med en rekke andre tidligere statseide telemonopol hatt alle fordeler på sitt hjemmemarked. Nå er det slutt. Telefonica selv har innsett dette og har inntatt sin nye posisjon i folden til det BT/MCI-dominerte Concert, etter å ha trukket seg fra Unisource tidligere i år.

Konsortiet Union de Empresas, ledet av Stet og landets største el-verk Endesa, fikk tilslaget på Retevision med et bud som lå 40 prosent over konkurrentens, eller 116,35 milliarder pesetas for 60 prosent av aksjene. Konsortiet har dessuten forpliktet seg til å legge ytterligere 64,65 milliarder pesetas på bordet om aksjeposten økes til 70 prosent.

Den spanske staten har forøvrig også offentliggjort salg av den resterende aksjeposten på 30 prosent før desember 1998, da landet ifølge avtalen med EU, skal liberalisere sitt telemarked.

Konkurrenten er Opera, der France Telecom, Sprint og Banco Central Hispanoamericano of Spain er de sentrale aktørene. Budet var lavere, men konsortiet representerte det Stet ikke hadde; internasjonale kontakter og ekspertise.

Dette ble imidlertid veiet opp for Stet av avtalen med AT&T og Unisource. Det Stet og Endesa forøvrig har til felles, er at selskapene er statseide, og at de begge hittil har arbeidet på lite konkurranseutsatte markeder. Det er derfor ikke utenkelig at de nye samarbeidspartnerne til Stet trekkes inn i Retevision på en eller annen måte.

Utbyggingen av det nye telenettet skal skje raskt og prisingen skal bli aggressiv, lover det nye selskapet. Allerede har Stet og Endesa offentliggjort takster på rikstelefoni og internasjonal telefoni, som er 15-20 prosent lavere enn Telefonicas. De første tjenestene blir tilgjengelig i de største 12 byene sent på høsten. Investeringene de to første årene for den nye operatøren vil beløpe seg til nesten fem milliarder kroner, og 17 milliarder kroner over de neste ti årene.

At den nye operatøren kommer inn på markedet er sikkert, siden den spanske regjeringen har sikret det nye selskapet tilgang til Telefonicas lokale telenett, gjennom lave interconnectpriser.

Det nye selskapet har ambisjonene i orden. Overskudd ventes allerede i år 2000, og målet om én million kunder skal nås i 2007, da selskapet håper å sitte med ti prosent av det spanske markedet.

Stet og Endesa har hver seg 21,7 prosent av aksjeposten i Retevision, samt Spanias tredje største el-verk, som sitter med 8,6 prosent av aksjene. I tillegg kommer andre selskaper med mindre aksjeposter. El-verkene vil kunne vise seg som solide samarbeidspartnere, med sine allerede 12 millioner kunder og et nasjonalt fiberoptisk nettverk, klar for bruk for en ny teleoperatør.

Til toppen