Kampanje for hjemme-PC under falsk flagg

En nettkampanje har samlet 10.000 underskrifter mot ny hjemme-PC-ordning, men den bygger på gal informasjon

En nettkampanje har samlet 10.000 underskrifter mot ny hjemme-PC-ordning, men den bygger på gal informasjon

Per Kristian Foss har helt rett når han sier at hjemme-PC-lobbyistene har tilpasset argumentasjonen til at finansministeren nå er fra SV. De burde heller ha tilpasset den til realitetene.

På nettsiden reddhjemmepc.no møtes man av staute kommunist-inspirerte folk og vaiende rødlige faner. Men denne gjengen seiler under falsk flagg.

En ting er at hjemmesiden påstår at man for 10.000 kroner, den foreslåtte nye skattefrie grensen, kun får "en billig PC som ikke kan utføre noen oppgaver." De påstår også at man ikke kan få med skriver til den prisen.

Hvis de som står bak kampanjen hadde lest Dinside.no eller tatt en tur innom en nettbutikk de siste årene, ville de visst bedre. For en nærmere diskusjon av hva man får for 10.000, les kommentaren nedenfor:

    Les også:

Hvem som står bak siden er et annet kapittel, det er nemlig ikke nevnt noe sted på nettsiden, men domenet er registrert på IKT-Norge.

Hva mener så bakmennene er en rimelig grense for ordningen? Det sier de ingenting om, men de gjør sitt beste for å gi inntrykk av at det er de svakeste som nå støtes ut i den digitale kulden, og må betale så mye som 3.500 ekstra i skatt på en "normalinntekt".

Dette er en lett absurde argumentasjon. Hjemme-PC-lobbyen mener altså at det er de som tjener minst som mest trenger en PC til langt over 10.000 kroner?

Problemet med argumentasjonen deres, er at for å tape 3.500 kroner i året på endret ordning, må selv betale nærmere 25.000 kroner, for utstyr til nærmere 40.000.

Disse PC-pakkene koster penger, selv om man får lavere skatt. Kampanjen hevder at normalfamilier nå vil tape 3.500 kroner i året. For at uttrykket ”normalinntekt” skal ha noen mening, må det bety at man ikke betaler toppskatt, altså under 381.000 i skatteklasse 1.

Bruttolønnsordningen gir da 35,8 prosent fratrekk på det man kjøper av IT-utstyr. For å gi 10.500 kroner i fratrekk over tre år, må man da handle for 29.000 kroner. Tar man med i beregningen at man fremdeles får 10.000 kroner med fratrekk, er det snakk om en PC med utstyr og service til 39.000 kroner, for å tape 3.500 kroner i året med "normalinntekt".

Hjemme-PC-ordningen gjør at man sparer noe skatt, men de trauste lavlønte familiene vi her snakker om, må fremdeles ut med rundt 25.000 kroner for sin nye PC-pakke.

I tillegg får de trekk i feriepengene, som kan utgjøre rundt 100 kroner i måneden, og når de blir gamle risikerer de mindre pensjon fordi PC-pengene ikke regnes med.

"Å redusere fradraget betyr at digitale skille vil øke, og muligheten for at ansatte og deres familier kan delta i et stadig mer digitalisert samfunn fjernes" står det på reddhjemmepc.no.

Jeg klarer meg selv fint med en PC til langt under 10.000 kroner, med fin skriver og 19 tommers flatskjerm som egner seg til spill, og jeg tror de fleste lavtlønte familier vil være tjent med å kjøpe en PC-pakke til maks 10.000.

Disse familiene møter en større trussel fra hjemme-PC-leverandører som forteller dem at de ikke kan gjøre noen oppgaver med en PC til 10.000 kroner, og helst må ut med 20, 30 eller 40.000.

Det kan diskuteres om 10.000 eller 15.000 er riktig grense, men at denne kampanjen egentlig taler de lavtløntes sak, er mer enn tvilsomt.

At LO-sjefer støtter hjemme-PC-ordningen synes jeg verken er merkelig eller særlig imponerende, og det gjør ikke dette til en kamp for de undertrykte. Det er tross alt snakk om å begrense et gode for deres medlemmer, og det er de gjerne imot.

Det er studenter, arbeidsløse og andre uten inntekt som faller utenfor hjemme-PC-ordningen. Hvis noen får dem til å støtte kampanjen, er det litt mer imponerende. Hvorfor skal en student betale mer for PC enn én i jobb?

Det som her forsvares, er et frynsegode, som de høytlønte tjener mest på, samt selskapene som selger hjemme-PC-er. Det er en ærlig sak at de vil forsvare ordningen, og forretningen de har bygd opp, men de får slutte å gjøre det under falsk flagg. Kom ikke her og heis sosialistfanen i de lavtløntes navn.

Det er mulig hjemmesiden skal være ironisk, men hva er da budskapet? "Vi kjemper for de lavlønte, på liksom"?

Til toppen