Kampanje mot næringslivet

Microsofts anti-pirat gruppe med Norvald Heidel i spissen, vil i høst kjøre igang en kraftig kampanje mot næringslivet for å få bukt med piratkopieringen.

Microsofts anti-pirat gruppe med Norvald Heidel i spissen, vil i høst kjøre igang en kraftig kampanje mot næringslivet for å få bukt med piratkopieringen.

Norvald Heidel, anti-pirat spesialist hos Microsoft, forteller til digi at vårens og sommerens aksjoner mot forhandlerne av programvare nå er bortimot avsluttet. Kampanjen gikk blant annet ut på at en gruppe unge mennesker gikk rundt til forhandlerne for å se om de ble tilbudt piratkopiert programvare. Resultatet lot ikke vente på seg og flere forhandlere ble anmeldt.

Heidel forteller at Microsoft til høsten vil sette igang en kraftig kampanje mot bedrifter og næringliv. Mange bedrifter bruker mange flere kopier av et program enn de har kjøpt lisenser for.

- Det er her det store problemet ligger, og det er her vi taper de store pengene, sier Heidel.

Kampanjen vil først og fremst gå ut på å sende ut brev med informasjon om at denne kopieringen er ulovlig. Det er en kjent sak at mange bedrifter ikke er klar over dette, og Heidel håper at denne informasjonen vil synke inn. Han forteller også at det ofte er de små bedriftene som er de største synderne.

Ifølge Heidel er ligger Norge dårlig an i kampen mot privatkopiering. I forhold til andre land det er naturlig å sammenligne oss med, ligger Norge nesten på topp. - Andelen piratkopiert programvare i Norge er pinlig stor, sier Heidel.

I de andre skandinaviske landene har de siste årene vært en nedgang i andelen piratkopiert programvare, mens andelen her hjemme er stabil eller svakt økende.

Heidel forteller også at salg av piratkopiert programvare på CD-ROM har eksplodert. Dette er fordi CD-brennerne nå har blitt så billige at nesten hvem som helst kan kjøpe en.

- Det er vel også slik at mange ikke synes at det spesielt synd på den rike amerikaneren der borte (Bill Gates red. adm), og heller vil betale en liten sum for å skaffe seg det aller nyeste.

Også distribusjonen av piratkopiert programvare over Internett er økende. Her brukes ofte anonym innlogging på ftp-servere som gir brukerne muligheter til å legge igjen filer. Også private ftp-kontoer med passord brukes til distribusjon av programvare. Passordene får man gjerne tak i på spesielle kanaler på IRC (Internet Relay Chat).

Heidel sier at dette er det vanskelig på få bukt med, men at Microsoft og BSA (Business Software Association) samarbeider med Internettleverandører om å forhindre denne virksomheten.

- Men Microsoft har jo ikke noe ønske om å gjøre Internett mindre tilgjengelig for brukerne, så det blir litt vanskelig med to slike motstridende saker.

Han forteller til slutt at mye hans arbeid bygger på tips fra brukere som er sure for at andre skal få gratis det de har betalt for.

Til toppen