Kampanje skal få flere til å studere IT

IKT-Norge vil ha flere ungdommer til IT-jobber i Norge, og kjører på med kampanje.

Kampanje skal få flere til å studere IT

IKT-Norge vil ha flere ungdommer til IT-jobber i Norge, og kjører på med kampanje.

IKT-Norge ønsker nå å vise ungdommen mangfoldet av spennende IT-jobber i Norge. IT-næringens rekrutteringskampanje; Shift.no, har som mål å få flere unge til å studere IT-fag. Målet er å øke søkertallet med 30 prosent innen 2010.

IKT-Norge er skremt over den rekordstore mangelen på IT-folk. Arbeidsledigheten blant IT-folk har gått ned 27 prosent det siste året og er nå på under 1 prosent.

– Vi opplever et stort gap mellom de lukrative jobbene næringen tilbyr og de jobbene unge i Norge tror de får etter endt utdannelse, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge. Bjercke ber norsk ungdom velge en IT-utdanning.

NAVs bedriftsundersøkelse fra oktober 2007 viser at det er cirka 15.000 ubesatte stillinger i Norge innen ingeniør- og IKT-fag, samtidig var det kun 2,1 prosent av de som søkte samordnet opptak i 2007 som søkte seg til IT-studier.

Et moderat anslag viser at samfunnet taper 7,5 milliarder i året på kompetanseunderskuddet. IT-næringen har særlig behov for systemutviklere, programmerere og ingeniører, men også til ikke-tekniske stillinger er det stor behov for arbeidskraft i en næring som er i sterk vekst.

– IT-næringen vil få et kritisk underskudd på kompetanse dersom ikke søkertallene til IT-studier nå begynner å gå opp, sier Bjercke.

Målet med kampanjen er å øke søkertallet med 30 prosent innen 2010. I løpet av kampanjeperioden skal 40 000 unge nås med budskapet om at «Gjennom IT-studier kan du være med på å skape fremtiden, og utdanningen åpner døren til drømmejobbene».

Nettstedet skal også gi god og lettfattelig informasjon om jobb og studiemuligheter innefor IT. - Det er et paradoks at IT-fagene har slitt med synkende søkertall, mens ungdommen aldri tidligere har vært heftigere brukere av IT-verktøy, sier Bjercke.

Til toppen