Kampanjepris på ytelsesmåling for store nett

Det kjøres kampanje i Norge på Hewlett-Packards nye ytelsesmålingssystem, Performance Insight for Networks.

Det kjøres kampanje i Norge på Hewlett-Packards nye ytelsesmålingssystem, Performance Insight for Networks.

Performance Insight tilhører OpenView-familien, og stammer opprinnelig fra et oppkjøp som Hewlett-Packard gjennomførte i fjor av Trinagy, tidligere kjent som Desktalk Systems.

Systemet samler opp kontinuerlig informasjon om ytelse og kapasitetsutnyttelse, og genererer automatisk skreddersydde rapporter. Disse rapportene brukes som grunnlag for å omfordele last og kapasitet riktig, og for å redusere unyttig trafikk. Følgen er reduserte driftskostnader og bedre utnyttelse av ressursene.

Opphavet mener dessuten at rapportene kan brukes til å dokumentere overfor kunder at nettverkstjenester er levert etter avtalt kvalitet. For tilbydere kan Performance Insight følgelig betraktes som en kilde til ekstra omsetning og et bidrag til nye tjenester. Systemet inneholder et opplegg der rapportene kan legges direkte ut på web.

Den norske leverandøren av Performance Insight, manag-E AS, opplyser at de kjører en kampanje på systemet. Kampanjen henvender seg først og fremst mot flere hundre virksomheter i Norge som har det mest utbredte OpenView-produktet, Network Node Manager. Disse vil få en komplett installasjon for 255.000 kroner.

For interesserte som ikke har Network Node Manager, tilbys denne pakket med Performance Insight for 250 nettverksnoder til 305.000 kroner.

Begge tilbudene omfatter telefonassistanse og oppdateringer i tolv måneder.

For å lokke de første nye kundene, tilbyr manag-E en gratis og uforpliktende prøveinstallasjon med gratis assistanse fra en seniorkonsulent..

Til toppen