Kampen om kontrollen over Internett

PC-en skapte Microsoft, og gjorde firmaet til den dominerende aktør i databransjen. Men PC-en vil fra nå av få mindre betydning. Betyr det slutten på Microsofts dominans? Lite tyder på det. Det er nå det begynner.

PC-en skapte Microsoft, og gjorde firmaet til den dominerende aktør i databransjen. Men PC-en vil fra nå av få mindre betydning. Betyr det slutten på Microsofts dominans? Lite tyder på det. Det er nå det begynner.

Microsoft Corporation ønsker å få "kontrollen" over Internett. Ingen skal føle seg sikker på at de ikke vil lykkes.

Microsoft har en av bedriftshistoriens beste forretningsvisjoner. En visjon skal være slik formulert at den kan samle bedriften om et mål som en stadig skal strekke seg etter, men samtidig aldri nå. Ikke minst - den må være fri for enhver produktbeskrivelse. Microsofts visjon dekker alle disse elementene.

"Information at your fingertips" sier at målet er at du skal kunne få informasjon nårsomhelst og hvorsomhelst, og at den skal være lett tilgjengelig (at your fingertips). Visjonært, samtidig som den gir et konkret bilde. Middelet - produktet - for å nå dette målet har til nå vært operativsystem på PC-er.

Men nå vil jo PC-ens betydning bli mindre. Mobiltelefoner, håndholdte PC-er, spillkonsoller, forbrukerelektronikk, TV-er etc. vil fremover bli "mottakspunkter" for informasjon over Internett. Disse "mottakspunktene" er enklere å betjene enn PC-ene. De oppfyller derfor i større grad kravet om enkel tilgang til informasjon nårsomhelst hvorsomhelst.

Hvordan kan Microsoft tilpasse strategien til den nye situasjonen og samtidig opprettholde visjonen?

Det Microsoft har forsøkt i flere år nå er å få presset sitt operativsystem (eller en nedslanket versjon) inn i alle disse nye " duppedingsene". Det har de ikke lykkes med. Til nå. Men nå kommer XBOX (operativsystem for spillekonsoller), Stinger (operativsystem for mobiltelefoner), og Ultimate TV (det samme for interaktiv TV). Microsofts strategi om "tilstedeværelse overalt" kan ikke lenger avskrives.

Men enda viktigere er Microsoft tiltak for å kontroll over Internett.

Internett er en åpen, standardisert teknologi. Hvordan kontrollere noe som "hele verden" eier? Kan et firma som ble mobbet for at de oppdaget Internetts muligheter lenge etter alle andre, fortsatt opprettholde sitt grep om markedet? Det vil være for dristig ikke å si ja. Microsofts strategi for å etterleve sin visjon er både kraftfull og kreativ. Men ikke uten problemer:

Microsofts strategi for erobringen av Internett er .Net. De første elementene av .Net vil komme i Microsofts nye operativsystem Windows XP. Med .Net ønsker Microsoft å gjøre informasjon enda lettere tilgjengelig. Med ett tastetrykk skal forbrukeren kunne både få betalt sine regninger, kjøpe sine feriereiser, bedriften få oppdatert sin reskontro, eller få bestilt nye varer til lager etc. Ett tastetrykk - én handling - skal trigge flere andre aksjoner uten ytterligere tastetrykk eller besøk på nye web-sider. Forbrukeren og bedriften kan på denne måten spare en masse tid, energi og problemer.

Programvaren som skal gjøre dette, heter Passport. Her inviteres du til å legge igjen personlig informasjon som er nødvendig for å betale regninger, oppdatere lageret, osv. Ved bruk av Passport får du i tillegg "gratis" en masse relevante tilbud i et system som kalles Hailstorm. Det kan være å gjøre deg oppmerksom på hendelser en vet du vil ha interesse av, oppdatere din kalender når du bestiller en flybillett, kjøper en teaterbillett, eller avtaler et forretningsmøte.

Passport skal fungere som en digital lommebok hvor du har både alle nødvendige adresser og kredittkortnummer. Smart Tags vil lage din egen personlige profil (som riktignok forblir på din egen PC, og ikke på en sentral server). Systemet vil også holde orden på hvilke web-sider du har besøkt.

Det vil kunne føre til at det blir mest enkelt for brukerne å utføre alle sine web-transaksjoner via Passport.

Målet er at Passport skal bli inngangsnøkkelen til Internett. Passport skal bli verktøyet for all standard betalingstransaksjoner over Internett.

Enkelt for oss; og en fordel for Microsoft som på den måten kan samle all type informasjon om oss. Hvem kan da hindre at Microsoft tar en bitte liten avgift for enhver utført transaksjon? Hvem kan da hindre at Microsoft utnytter informasjon om oss til nye tilbud?

Så visjonen har fått et nytt produktmessig innhold: ikke lenger operativsystem for PC-er, men programvare for betalingstransaksjoner over Internett.

Det er to muligheter for at denne strategien ikke vil bli realisert:

  • Antitrust-lovgivningen:
Antitrust-dommen setter begrensinger for hva Microsoft kan foreta seg. Men - i motsetning til hva mange tror - Microsoft er ikke dømt for å ha forsøkt å monoplisere nettleser-markedet ved å "bundle" Explorer til operativsystemet. Den opprinnelige dommen baserte seg på antagelsen om at å "bundle" to selvstendige produkter sammen, automatisk er ulovlig fordi det reduserer markedets muligheter til å velge. Men den nye dommen imøtegår det synet og sier at hvert slik tilfelle av "bundling" må vurderes separat.

Det betyr at Windows XP - som "bundler" alt mulig - ikke nødvendigvis er ulovlig. Når nå Microsoft også har valgt å sløyfe Smart Tag-programmet, reduserer de også muligheten for at justismyndighetene skal gripe inn. Rykter går nå om at lanseringen av XP vil bli utsatt. Det vil den helt sikkert ikke bli; det står for mye på spill for PC-leverandørene til at de vil ønske en slik utsettelse. Og det finnes neppe noe juridisk grunnlag for det.
  • Samarbeidspartnere:
For å lykkes i det lange løp må imidlertid Microsoft få en enda større kundebase enn i dag. Det hjelper ikke med PC-brukerne. Alle som søker informasjon på Internett bør være fristet av å anvende Passport. Jo flere som bruker Passport, desto større makt får Microsoft

Men Microsoft er en liten leverandør av innhold i dag (MSN har bare en 6-del av AOLs kundemasse). Et samarbeid med AOL er viktig. Og det har jo fungert bra tidligere:

I 1996 inngikk Microsoft en avtale med AOL om at Microsofts nettleser Explorer skulle vises på AOLs åpningsside. Til gjengjeld fikk AOL tilgang til hele Microsofts kundebase. Det bidro til å drepe nettleser-konkurrenten Netscape Navigator. Da AOL senere kjøpte opp Netscape, endret ikke det situasjonen. Tvertom. Navigator har nå en mindre markedsandel enn noensinne - og synkende.

Før ferien foreslo Microsoft et samarbeid med AOL:. Windows XP skulle "bundles" med AOLs tjenester. I tillegg skulle Microsofts Media Player inngå i avtalen, og at AOLs Intstant Messaging-tjeneste skulle være kompatibel med Microsofts MSN. Ikke rart Microsoft tenkte slik: Nedlasting av musikk og video over nettet, og "prateklubb"-tjenester, er de to områdene innen Internett som vokser sterkest i dag. Men AOL avslo tilbudet. I stedet har AOL inngått avtaler med de største PC-produsentene for å sikre seg at deres egne tjenester skulle bli synlige på PC-ene uavhengig av Microsoft.

* * *
20 år etter at PC-en skapte Microsofts dominans i IT-bransjen, må Microsoft finne nye produkter for å realisere sin visjon om "Information at your fingertips". Samtidig må Microsoft finne innntektskilder til disse produktene. Middelet er et operativsystem som gjør det ennå enklere for oss å bruke Internett. Samtidig flyttes Microsofts inntektsstrøm fra lisensiering av operativsystem til anonnseinntekter, abonnementsinntekter, og transaksjonsinntekter.

Visjonen har fått et nytt innhold. Og Microsoft et nytt liv - men fortsatt en dominerende posisjon i bransjen.

Hvis de lykkes.
Til toppen