Kan angre på nye ting, men ikke gamle

Dersom du bestiller en vare på nettet, vil du få minst fjorten dagers angrefrist fra du har mottatt varen. Men merk deg at dette kun gjelder ved kjøp av nye produkter.

Dersom du bestiller en vare på nettet, vil du få minst fjorten dagers angrefrist fra du har mottatt varen. Men merk deg at dette kun gjelder ved kjøp av nye produkter.

Regjeringen fremmet nylig et lovforslag om opplysningsplikt og angrerett blant annet ved salg av varer over nettet. Forslaget vil erstatte angrefristloven fra 1972. Lovforslaget omfatter både varer og tjenester, inkludert strøm, telefoni, internettaksess og digitale produkter.
Mer om lovforslaget finner du her:
Det er lov å angre - også på nettkjøp

Men når gjelder angreretten fra? Er det fra varen er bestilt eller fra varen er mottatt?

Geir Jørgensen , førstekonsulent i Barne- og familiedepartementets forbrukeravdeling, understreker overfor digi.no at kjøper har 14 dagers angrerett fra hele varen er mottatt. Vel å merke hvis kjøpsvilkårene (blant annet pris og leveringsbetingelser) og opplysning om angreretten er mottatt sammen med varen. Dersom dette ikke mottas før eller sammen med varen, har man tre måneders angrerett fra varen er mottatt.

Dersom selger ikke sier noe om angreretten, har man ett års angrefrist.

Når det gjelder kjøp av tjenester, gjelder angreretten i 14 dager etter at avtalen ble inngått (dersom alle krevde opplysninger er mottatt), tre måneder dersom opplysningene ikke er gitt i tide, eller ett år dersom opplysningene om angrerett ikke er gitt i det hele tatt..

- Når kan vi regne med en iverksettelse av ny angrerettlov?

- Det kommer an på når Stortinget får behandlet lovforslaget, men sannsynligvis blir det i løpet av sommeren eller tidlig i høst.

Når det gjelder auksjoner, er regelverket blitt litt mer komplekst.

Lovteksten sier at "loven gjelder også for den som i næringsvirksomhet opptrer på vegne av en ikke-næringsdrivende selger eller tjenesteyter". Det betyr at en profesjonell auksjonarius må garantere for angreretten.

Men; tradisjonelle auksjoner (som selger brukte ting som kunst og frimerkesamlinger) er unntatt fra loven. Hvis man kan angre på risiko-kjøp som auksjoner, undergraver dette hele auksjonsinstituttet, påpeker Jørgensen.

Også nettauksjoner er unntatt fra angrerettloven. Men Ikke de nettauksjonene som selger nye ting. Disse, selv om de kaller seg auksjoner, og man budrunder avgjør kjøpesummen, må føye seg etter de nye reglene - de vanlige angrerettreglene.

Jørgensen forteller at angreskjemaet ikke er ferdig ennå, men det sier at opplysningene skal gis skriftlig - lesbart på papir eller annet varig medium (som e-post).

Hovedendringen i angreretten er, ifølge Jørgensen, at verden har blitt mer komplisert, og at de nye lovene er mer nyanserte. Dette er blant annet på grunn av e-handel og TV-Shop. Før var det bare dørsalg og kanskje postordre som gjaldt - nå er det kjøpsmuligheter overalt.

Er noe fortsatt uklart, eller ønsker du ytterligere detaljer, se: Regjeringens forslag til Stortinget om ny angrerettlov

Til toppen