TELEKOM

– Kan åpne for forbud mot Skype

Et kompromiss fra USAs teletilsyn om nettnøytralitet møter kritikk fra nesten alle hold.

21. des. 2010 - 10:36

USAs teletilsyn FCC (Federal Communications Commission) skal i dag avgjøre hva slags regler de vil gå inn for i forhold til nettnøytralitet og «åpent Internett». I møtets dagsorden (pdf, to sidere) heter det at kommisjonen vil se på grunnleggende kjøreregler for å «bevare det åpne Internett som plattform for fornying, investering, konkurranse og ytringsfrihet».

Avgjørelsen skal fattes av FCCs styre, som er politisk oppnevnt, med to representanter for hvert av de store partiene demokratene og republikanerne. Styreleder er Julius Genachowski som også leder FCCs løpende arbeid. Genachowski ble utnevnt av president Barack Obama i mars i fjor og enstemmig bekreftet av senatet i juni 2009. Det er Genachowski som har utarbeidet forslaget til nye kjøreregler.

I går fortalte den ene av demokratenes representanter, Mignon Clyburn, at han ville stemme for (pdf, en side) Genachowskis forslag. Erklæringen tolkes som at forslaget er sikret flertall, mot republikanernes stemmer.

Clyburn forklarere at forslaget ikke går langt nok, men at han likevel finner det nødvendig å støtte det, og bidra til å sette det ut i livet.

FCCs erklærte mål er at nettet skal gi brukeren tilgang til alt av lovlig innhold og lovlige tjenester, uavhengig av hvilket apparat eller hvilken operatør vedkommende har til rådighet. Operatører skal ikke ha anledning til å diskriminere mot noe bestemt innhold eller tjenester (applikasjoner), og kunden skal sikres full innsikt i hvordan operatøren håndterer regler for nettrafikk.

Republikanernes innvending mot dette er at kongressen ikke har gitt FCC formell myndighet til å regulere Internett, og at tilsynet følgelig ikke har anledning til å pålegge operatører å følge bestemte regler. Mange i bransjen deler dette synet, og avviser offentlig innblanding i deres forretningsførsel. Noen, blant dem AT&T, er innstilt på å komme fram til en form for enighet med FCC, og unngå en lammende strid om prinsipper.

De som mener FCC går ut over sin myndighet i denne saken, kan blant annet vise til en kjennelse fra en føderal ankeinstans i april i år, som behandlet FCCs forrige forslag til kjøreregler for Internett fra 2005. Kjennelse sier at slikt har ikke FCC lovlig grunnlag til å håndheve.

I august i år gikk Google og teleoperatøren Verizon sammen om et forslag til rammeverk for regulering av mobilt og fast bredbånd, der de utfordret FCC ved å kreve unntak fra nettnøytralitet. Det ble også kjent at lobbygruppen Information Technology Industry Council (ITI) – med 44 medlemmer hvorav Apple, IBM, Microsoft, Intel, Cisco, HP, Dell og Oracle, men ikke Google – drev intern virksomhet for å skape enighet rundt forslaget til Google og Verizon.

Et felles trekk med disse to utfordringene mot FCC, er et ønske om at særlig mobil bredbånd må skånes fra et forbud mot diskriminering av bestemte tjenester eller innhold. Man ønsker en slags anledning til å betale «bompenger» for at bestemte tjenester, kanskje særlig mobile applikasjoner, prioriteres foran annen trafikk.

AT&T har frontet dette synet overfor FCC og fått gehør for flere justeringer. Vedtaket som FCC vil fatte i dag, vil følgelig komme innholdsleverandørene og operatørene i møte på mange punkter. Men det kan fortsatt stanses av en domstol, og det vil møte motstand i kongressen, også fra demokrater.

Senator Al Franken, demokrat fra Minnesota, skriver i sin blogg at nettnøytralitet innebærer å gi alle, også småbedrifter og bloggere, lik tilgang til nettet.

– Den gode nyheten er at FCC har makt til å utstede regler som verner om nettnøytraliteten. Den dårlige nyheten er at regelutkastet krevet av FCC-formann Julius Genachowski ikke gjør det på noen måte. Det er verre enn ingenting.

Han legger til:

– Vi må få [FCC] til å forstå at det er uakseptabelt å gi store bedrifter lov til å kontrollere Internett.

Noe av det som vekker harme, er påståtte smutthull i regelutkastet som kan gjøre det mulig for en teleoperatør, under visse forutsetninger, å sperre konkurrerende tjenester fra deres nett.

Det kan åpne for å sperre tjenester som Skype og andre former for tellerskrittfri tale over IP. En mobiloperatør som tilbyr en egen karttjeneste, mot tilleggsavgift, kan også ha anledning til å sperre en gratistjeneste som Google Maps.

Hvorvidt dette er skremselspropaganda eller ikke, blir først klart når FCC fatter sitt vedtak. Først da blir regelutkastet offentlig tilgjengelig.

FCC vil ventelig legge ut vedtaket på nettstedet OpenInternet.gov, der det for øvrig ser ut til at begrepet nettnøytralitet er mer eller mindre erstattet av betegnelsen «åpent Internett».

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.