Kan åpne for MP3-spillere med FM-sender

En felles-europeisk effektgrense for fribruk av mikro FM-sendere kan gjøre bruk av MP3-spillere med slik sender tillatt i Norge.

En felles-europeisk effektgrense for fribruk av mikro FM-sendere kan gjøre bruk av MP3-spillere med slik sender tillatt i Norge.

CEPT (the European Conference of Postal and Telecommunications Administations) har ifølge Post- og teletilsynet (PT) utarbeidet et første utkast til en anbefaling for de europeiske landene om en felles effektgrense for fribruk av såkalte "mikro FM-sendere", det vil si FM-sendere som sender med svært lav effekt.

Et eksempel på utstyr som kan benytte dette, er MP3-spillere. Ved hjelp av en slik sender kan musikken sendes trådløst via radiobølger i FM-båndet til brukeren radio, for eksempel i bilen. Selv om det er blitt lansert flere MP3-spillere som støtter dette, blant annet fra Jens of Sweden og Digital Innovations , er det ikke tillatt å bruke teknikken. Årsaken er fare for forstyrrelse av etablerte FM-sendinger, for eksempel nærradiosendinger.

    Les også:

PT ser nå positivt på en legalisering av denne type utstyr, som tilsynet vet er i utstrakt bruk både i Norge og resten av Europa. Samtidig er tilsynet opptatt av at etablerte aktører i FM-bandet ikke skal bli skadelidende. Tilsynet vil derfor legge vekt på at den europeiske harmoniseringen baseres på en fornuftig effektgrense.

Utkastet til anbefalingen er nå blitt offentliggjort, og CEPT inviterer de som saken berører om å komme med kommentarer. PT oppfordrer norske interessenter til å studere anbefalingen og rapporten, som ligger til grunn for denne, samt komme med kommentarer.

Utkastet til anbefalingen (The draft Annex 13 on Wireless Audio Applications to ERC Rec 70-03-SRD) er tilgjengelig her. Den tekniske rapporten (The draft ECC Report 73 – on the compatibility of SRD in the FM Radio Broadcasting band) kan lastes ned herfra. Begge er i Word-format.

PT ba allerede i fjor om høringsuttalelser fra norske aktører om MP3-spillere med med FM-radiosender. Les mer her.

Til toppen