– Kan avlytte alle telesamtaler

Enkelte land behøver aldri å be operatørene om hjelp, forteller telegigant.

– Kan avlytte alle telesamtaler
Bilde: PantherMedia / Viktor Gmyria

Vodafone er ett av verdens største telefonselskaper og tilbyr tjenester i en rekke land. I forrige uke kom selskapet med en rapport angående forespørsler selskapet får fra de 29 ulike land angående telefonavlytting og innsyn i brukerdata. Dette er land hvor Vodafone eier eller kontrollerer en lisensiert kommunikasjonsoperatør.

Selv om flere land ikke er med i rapporten, inkludert USA, skal flere personvernaktivister ha omtalt den som den bredeste rapporten til nå om hvilken praksis ulike lands myndigheter har til blant annet telefonavlytting. Dette skriver Wall Street Journal.

Vodafone oppgir at selskapet i hvert enkelt tilfelle spør om lovligheten ved forespørslene. Men i det som trolig dreier seg om seks ulike land, får selskapet aldri slike forespørsler. Årsaken er at etater og myndighetene i disse landene krever direkte tilgang til kommunikasjonsdataene hos operatørene via en egen forbindelse.

– Det å nekte å følge et lands lover er ingen mulighet. Dersom vi ikke etterkommer lovlige krav om assistanse, kan myndighetene ta fra oss driftslisensen og hindre oss i å tilby tjenester til våre kunder. Våre ansatte som bor og arbeider i landet det gjelder, kan også risikere straffereaksjoner, inkludert fengselsstraff, skriver Vodafone.

Ifølge Wall Street Journal skal det av frykt for sanksjoner at Vodafone ikke har oppgitt hvilke seks land det dreier seg om.

Under arbeidet med rapporten har det blitt klart for Vodafone at lov og praksis er lite koherent og konsekvent, selv mellom naboland i EU. Myndighetene har ofte også sterkt divergerende syn på offentlige krav om mer innsyn. Samtidig er det også stor variasjon i hvordan innbyggerne i hvert land stiller seg til overvåkningsanklager mot myndighetene.

Les mer om: