– Kan bety «døden» for programvarepatenter

Amerikansk høyesterett står foran avgjørende dom.

– Kan bety «døden» for programvarepatenter
Amerikansk høyesterett skal avgjøre et patentspørsmål som av enkelte omtales som det viktigste for IT-bransjen i det inneværende tiåret. Bilde: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Programvarepatenter har lenge vært et betent område i blant annet amerikansk rettsvesen. Dette skyldes at amerikansk patentlover ikke gir noen klare retningslinjer for hvorvidt en programvarerelatert kan patentbeskyttes. I Norge og Europa forøvrig kan ikke programvare beskyttes med patenter, kun av opphavsrett. Imidlertid kan en oppfinnelse som implementeres i datamaskiner ved hjelp av programvare, patenteres i Europa.

Men i slutten av forrige uke ble det besluttet at amerikansk høyesterett skal behandle en ankesak fra en lavere domstol som ifølge Associated Press kan føre til at mange eksisterende programvarepatenter blir ugyldiggjort eller i alle fall blir vanskeligere å forsvare i rettssaker.

Saken det dreier seg, er basert på et søksmål CLS Bank International rettet mot australske Alice Corp. i 2007. Banken, som tilbyr tjenester til kjøpere og selgere i valutamarkeder, krever at flere av patentene til Alice Corp. ugyldiggjøres. Ifølge Wall Street Journal mener CLS at patentene beskriver en prosess som har eksistert i lang tid og ikke fortjenester beskyttelse. Men Alice Corp. hevder at patentene gjør mer enn å flytte en gammel idé over i IT-verdenen.

Tolkning

Oppgaven til høyesteretter er gjerne å avgjøre hvordan en lov skal tolkes. Ifølge Reuters dreier saken seg nå om loven «U.S. Patent Act»., hvor det står at alle som «invents or discovers a new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter», eller forbedrer en eksisterende, kan få et patent.

Reuters skriver at også oppfinnelser knyttet til abstrakte ideer kan patenteres, men det kreves også at man også beskriver hvordan ideen kan brukes.

Et flertall av de ti dommerne ved ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit bestemte tidligere i år patentene til Alice Corp. ikke burde ha blitt innvilget. Blant dommerne som var uenige er det flere som mener at avgjørelsen vil kunne få store, negative konsekvenser for det amerikanske patentsystemet. For saken berører angivelig ikke bare programvarepatenter.

Døden

– La det være klart: dersom alle disse patentkravene, inkludert systemkrav, ikke er kvalifisert for patentering, betyr denne saken døden for hundre tusenvis av patenter, inkludert alle forretningsmetoder, finansielle systemer og programvarepatenter, samt mange telekommunikasjonspatenter og patenter som er implementert i datamaskiner, uttaler dommer Kimberly Moore, ifølge Associated Press.

– Det har aldri vært noen sak som kan gjøre større skade på patentsystemet enn denne, hevder dommer Pauline Newman.

IT-bransjen

Saken følges naturlig nok med stor interesse av amerikanske IT-selskaper. Men de er på ingen måte samstemte. Gamle selskaper med store patentsamlinger, slik som IBM, men også oppstartsselskaper, ønsker ifølge Wall Street Journal at det meste av programvare skal forbli patenterbart.

På motsatt side står blant annet Google, Facebook og Netflix, som mener at det amerikanske patentkontoret har godkjent altfor mange patenter de siste årene og ønsker at domstolene skal ta i bruk mer en mer krevende standard når patentene senere blir vurdert i rettssaker.

Partene virker likevel enige om at mangelen på klare regler har ført til en kraftig økning i mengden av kostbare og tidkrevende patentsaker.

– Dette er den største patentsaken vi har sett på mange år i teknologisektoren, og sannsynligvis den største vi vil se det neste tiåret, sier patentadvokaten Matthew Moore i advokatselskapet Latham & Watkins LLP til Wall Street Journal. Moore skal selv ikke være involvert i denne saken,

– Hvorvidt programvare er patenterbare er et enormt viktig spørsmål som selskaper forlanger en viss klarhet i.

Derfor har flere av aktørene sendt domstolene juridiske betenkninger og bedt om at både denne og en lignende strid mellom selskapene WildTangent og Ultramercial blir vurdert.

Det er ventet at høyesteretten vil komme fram til en kjennelse i løpet av 2014.

    Les også:

Les mer om: