Kan bli Norges mektigste IT-byråkrat

Politidirektør Ingelin Killengreen meget sterk kandidat til stillingen.

Kan bli Norges mektigste IT-byråkrat
Politidirektør Ingelin Killengreen har søkt stillingen som departementsråd i FAD. Bilde: Politidirektoratet

Søkerlisten til stillingen som ny departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ble offentliggjort mandag.

Den mest kjente kandidaten på listen blinket seg raskt ut. Det er mangeårig politidirektør og utdannet jurist Ingelin Killengreen (63).

Hun har tung erfaring som øverste embedskvinne i politiet siden 2000. Før det var hun politimester i Oslo. Killengreen har også tidligere erfaring som departementsråd. Fra 1993 - 1994 ledet hun byråkratene i justisdepartementet.

Killengreen er trolig den sterkeste kandidaten til toppjobben i FAD, som er direkte underlagt fornyingsminister Rigmor Aasrud. En annen tydelig kandidat det er verdt å nevne er Hugo Parr, som tidligere har ledet avdelingen for IT-politikk i FAD.

Politidirektør Ingelin Killengreen har søkt stillingen som departementsråd i FAD.
Politidirektør Ingelin Killengreen har søkt stillingen som departementsråd i FAD. Bilde: Politidirektoratet

Departementsråden har øverste embedsansvar i et departement med bredt ansvarsområde: IT-politikk og fornying av offentlig sektor, konkurransepolitikk, arbeidsgiveransvar i staten, samt kirke- og samespørsmål.

- Killengreen virker å være en dyktig leder med stor gjennomføringsevne. Men vi skulle helst ønsket oss en departementsråd med kompetanse om IT-bransjen, sier direktør for myndighetskontakt Hallstein Bjercke i IKT Norge til digi.no.

Med tanke på de mange ansvarsområdene FAD råder over, påpeker han at faren er at IT forsvinner i porteføljen med andre saker.

Før jul ble det kjent at Killengreen måtte inn på teppet til justisministeret hver 14. dag, for å levere skriftlige og muntlige rapporter om den uheldige IT-situasjonen i politiet.

- Hun har ikke vært helt heldig med IT-prosjekter i eget direktorat, men har kanskje lært litt av dette. Hvis det betyr at hun tar med seg kompetanse på godt og vondt kan dette være bra, sier Bjercke.

Som politidirektør har Ingelin Killengreen også markert seg som en av de mest markante tilhengerne av det omstridte datalagringsdirektivet.

- Jeg må si at hun kan bli bra som departementsråd i FAD, men jeg tillater meg å være skeptisk, sier Anders Brenna, leder for protestbegevelsen Stopp datalagringsdirektivet.

- Hvorvidt Killengreen gikk inn for datalagring i kraft av stillingen sin, eller om hun faktisk står for dette personlig holder jeg for åpent, fortsetter han.

I likhet med Bjercke peker også Brenna på politiets sviktende datasystemer i forbindelse med politidirektørens kandidatur til stillingen som landets mektigste IT-byråkrat.

- Grunnen er at politiet har den dårligste IT-infrastrukturen jeg noensinne har sett. Spørsmålet er om Killengreen ikke var i stand til å rydde opp, eller om det var rammebetingelsene som var umulige. Det siste kan godt være, sier Anders Brenna, som også er teknologikommentator og tidligere utgavesjef i digi.no.

    Les også:

Les mer om: