Kan bli Telenors største konkurrent

BaneTele-sjef Matthias Peter trenger 100-150 millioner kroner for at selskapet skal bli fasttelefoniens NetCom.

BaneTele-sjef Matthias Peter trenger 100-150 millioner kroner for at selskapet skal bli fasttelefoniens NetCom.

Teleselskapet BaneTele fikk et resultat før skatt på syv millioner kroner i første halvår 2004 mot 13 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen endte på 279 millioner kroner mot 282 millioner kroner i fjor.

BaneTele er Norges nest største aktør på fastnett etter Telenor. Selskapet disponerer to fibernett som strekker seg med flere parallelle linjer fra Farsund i sør til Tromsø i nord. BaneTeles fibernett knytter i dag sammen rundt 70 byer og tettsteder, og inkluderer 47 egne bynett.

- Hovedårsaken til at inntektene har falt litt er at vi er inne i et teknologiskifte. Vi har gått over til IP-teknologi, som er en mye billigere løsning for kundene. Dette har gått ut over inntektene våre. Men vi er ved et vendepunkt nå. Fra høsten øker vi omsetningen, sier BaneTele-sjef Matthias Peter til Aftenposten.

BaneTele-sjef Matthias Peter sier til Aftenposten at han ønsker en kapitaltilførsel på 100-150 millioner kroner. Først da kan selskapet være i stand til å yte Telenor virkelig konkurranse på fastnettet, på samme måte som NetCom er Telenors største konkurrent på mobil, ifølge Aftenposten.

Til høsten legges BaneTele trolig ut for salg. Det er Nærings- og Handelsdepartementet som forvalter eierskapet i BaneTele. Flere aktører har meldt sin interesse for BaneTele, deriblant Catch, ID Gruppen, Bredbåndsalliansen og Song Networks. Også rent finansielle aktører er interessert i selskapet, etter det digi.no erfarer.

    Les også:

Selv om driften og kontantstrømmen er positiv i første halvår, så sliter selskapet med bunnlinjen. Årsaken til det er den store gjeldsbyrden selskapet har. Det betales renter og avdrag på lån til staten og DnB NOR, som er på henholdsvis 209 og 250 millioner kroner, skriver Aftenposten. I tillegg betales det leie på den delen av fibernettet som eies av tidligere eier Jernbaneverket. I fjor betalte BaneTele rundt 50 milllioner kroner i leie av dette nettet.

Fakta om BaneTele:

BaneTele disponerer to fibernett som strekker seg med flere parallelle linjer fra Farsund i sør til Tromsø i nord. BaneTeles fibernett knytter i dag sammen rundt 70 byer og tettsteder, og inkluderer 47 egne byrett.

BaneTeles nett er det nettet med høyest overføringskapasitet i Norge. Fibernettet har nesten ubegrenset kapasitet, og det kan gjøre trippelnettløsninger dagligdags for norske kunder. Det vil si at kundene kan få levert hurtig Internett, høykvalitets IP-telefoni og TV/video via bredbånd.

BaneTele overtok konkursboet i Enitel, som gjorde store investeringer i et fibernett basert på kraftlinjene i Norge. I tillegg har BaneTele en leieavtale med Jernbaneverket om fibernettet som går langs jernbanen. Til sammen utgjør dette et nett på totalt 12.500 km, som dekker store deler av Norge.

BaneTele leverer i dag høykapasitetstjenester til operatører og bedrifter, med tjenester innen områdene Internett, kapasitet og datakommunikasjon. Videre leveres IP-produkter og -tjenester tilpasset ulike avanserte segmenter og brukerkrav fra telekomindustrien. I tillegg leverer BaneTele telefoni- og datakommunikasjon til mer enn 10.000 brukere innen det jernbanerelaterte markedet.

Aksessnettet består av en kombinasjon av fiber og trådløs aksess. De fiberoptiske kablene har langt større kapasitet enn det tradisjonelle telenettet basert på kobber, og dimensjoneres så langt med 24 til 240 fibre per strekning. På hvert fiberpar kan det eksempelvis overføres flere hundretusen samtidige telefonsamtaler. Dette åpner for avanserte teletjenester og kan utnyttes til å overføre både data, telefoni og videokonferanser på linjen samtidig.

Innenfor SDH-kapasitet kan man velge overføringshastigheter fra 2 Mb/s til 10 Gb/s. 2,5 Gb/s og 10 Gb/s blir levert som bølgelengder i BaneTeles DWDM system. Tjenesten leveres som punkt-til-punkt samband. Radioaksess gjør at selskapet raskt kan knytte kunder over hele landet direkte til nettet, uten å benytte andre leverandørers linjer.

Til toppen