JUSS OG SAMFUNN

Kan bli tvunget til å åpne fiberen for rivaler

EU ønsker regulering av fiberbaserte aksessnett.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
22. sep. 2010 - 09:27

EU-kommisjonen la i går fram en anbefaling til flere tiltak som kan bidra til at målene om Internett-tilgang som er nedfelt i Digital Agenda for Europe blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle husholdningene i Europa har tilgang en Internett-forbindelse med en hastighet på minimum 30 megabit per sekund innen 2020. Samtidig skal minst 50 prosent av husholdningene ha tilgang på hastigheter på 100 megabit per sekund eller mer.

Regulering av det som EU-kommisjonen kaller «Next Generation Access»-nettverk er det mest oppsiktsvekkende tiltaket som foreslås. I forslaget indikeres det hvordan nasjonale teletilsyn bør regulere tilgangen til ultraraske fibernettverk, hvor det sikres en hensiktsmessig balanse mellom behøver for å oppfordre til investeringer og behovet for å sikre konkurransen.

Anbefalingen, som er tilgjengelig på flere språk her, tilbyr ifølge kommisjonen en visshet om reguleringene til både etablerte og nyere telekomoperatører innen EU. Dette skal bidra til et stabile forhold for investeringer.

Som et eksempel nevnes fastsettelsen av aksessprisene i fibernettene til selskaper med en dominerende markedsstilling. Da vil reguleringsmyndighetene måtte ta med i beregningen den betydelige risiko som tas av selskaper som investerer tungt i fibernettverk.

Kommisjonen ønsker også å sikre at alternative tilbydere får den tilgang og de incentiver de trenger for å konkurrere i bredbåndsmarkedene. Ifølge kommisjonen sikrer anbefalingen konkurransen i NGA-markedene ved å gi nye markedsaktører rimelig aksess til nye fiberinfrastrukturer.

EU-kommisjonen skriver at den vil gi de lokale reguleringsmyndighetene spillerom for til å tilpasse reguleringene i henhold til lokale forhold og konkurranse. Samtidig står det i pressemeldingen at det i artikkel 19 i rammeverkdirektivet for telekom (2002/21/EC) heter at nasjonale reguleringsmyndigheter er nødt til å ta ytterste hensyn til kommisjonens anbefaling og rettferdiggjøre ethvert avvik fra den.

På grunn av EØS-avtalen berører anbefalingen i utgangspunktet også Norge, men ifølge Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet, er det i alle fall foreløpig ikke aktuelt å regulere markedet for fiberbasert aksessnett i Norge.

– Det er ingen selskaper som har sterk markedsstilling i Norge. Telenor har så vidt begynt å rulle ut fiber. Heller ikke Altibox er sterke på landsbasis. Vi kunne ha regulert i rogalandstraktene, men vil gjøre dette på nasjonalt nivå, sier Jensen.

Han kjenner likevel til at selskaper med sterk markedsstilling i andre land, blant annet Nederland og Belgia, allerede har måttet åpne fibernettet sitt for rivaler i disse landene.

Underdirektør i PT, Arne Litlere, legger til at tilsynet analyserer markedet med to-tre års mellomrom for blant annet å se om noen har sterk markedsstilling.

– Vi følger generelt det som kommer fra EU og vil se på anbefalingen ved neste analyse. Men vi ender ikke nødvendigvis opp med en blåkopi av anbefalingen, sier Litlere.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.