Kan bygge automatisert løsning for 13 millioner: Sånn vil de publisere norske dommer gratis på nett

Kan bygge automatisert løsning for 13 millioner: Sånn vil de publisere norske dommer gratis på nett
Advokat Halvor Manshaus og Rettspraksis gründer Håkon Wium Lie under de muntlige forhandlingene med Lovdata i august 2018.

En arbeidsgruppe nedsatt av Stortinget ber om at norske rettsavgjørelser legges ut åpent tilgjengelig på nett. Gruppen mener en automatisert løsning kan bygges for rundt 13 millioner kroner.