Kan disse berge din bedrift?

I krisetider skal «Business Intelligence» gi innsyn og konkurransefordel. Hvilke leverandører innfrir?

Kan disse berge din bedrift?

I krisetider skal «Business Intelligence» gi innsyn og konkurransefordel. Hvilke leverandører innfrir?

Markedet for løsninger innen beslutningsstøtte har gjennomgått store forandringer de siste to årene. 2007 ble preget av oppkjøp – SAP kjøpte Business Objects, IBM kjøpte Cognos og Oracle kjøpte Hyperion – og 2008 ble preget av at disse løsningene ble integrert i kjøpernes porteføljer. Samtidig fortsatt Microsoft å utvikle sine tilbud basert på SharePoint og nye SQL Server, mens SAS Institute har gjort mer for å integrere brukerpakken JMP, og har dessuten kjøpt Teragram, en aktør innen lingvistisk teknologi og prosessering av naturlig språk.

I en ny rapport, Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms 2009, søker analyseselskapet Gartner å oppsummere hvor disse og andre aktører står i dag, og svare på i hvilken utstrekning bedrifter som søker å utnytte den økonomiske krisen til å styrke sin langsiktige konkurranseposisjon, bør satse på deres produkter.

Gartners Magic Quadrant -rapporter søker å kategorisere globale aktører innen et bestemt IT-faglig område etter to akser: evnen til å levere, og graden av helhetlig visjon for sine løsninger. Dette gir fire ulike kategorier: ledere, utfordrere, visjonære og nisjeaktører. Gartner understreker at man ikke nødvendigvis er tjent med å velge en leverandør fra leder-kategorien. Det kan hende en nisjeaktører er enda bedre egnet.

I årets MQ for plattformer for beslutningsstøtte understreker Gartner at det kan være grunn til å foretrekke aktører som ikke tilhører noen av disse kategoriene.

Tre slike kan være spesielt aktuelle for norske bedrifter: Danske Targit, samt åpen kildekodeaktørene Jaspersoft og Pentaho. Disse tre faller utenfor MQ-en, fordi deres omsetning er for lav, ikke fordi deres produkter er for dårlige. Gartner anbefaler at man også ser på lokale aktører som leverer beslutningsstøtte fra nettskyen, det vil si som tjeneste over web.

Gartners vurderinger av aktørene som behandles i rapporten bygger på tre kilder i tillegg til analytikernes egne oppfatninger: En analyse av BI-relaterte henvendelser til Gartner fra konsulentselskapets kunder, en selvstendig undersøkelse av 480 brukere, gjennomført i slutten av 2008, og en spørreundersøkelse til BI-leverandørene om deres produkter og strategi.

De fem store – IBM (Cognos), SAP (Business Objects og NetWeaver BI), Microsoft, Oracle og SAS Institute – kvalifiserer alle til kategorien «ledere», sammen med MicroStrategy og Information Builders.

Qlik Tech og Tibco havner i kategorien «visjonære», Arcplan, Actuate, Board International og Panorama Software er «nisjeaktører». Kategorien «utfordrere» er tom.

Gartner mener oppkjøpene av ledende uavhengige aktører – Business Objects, Cognos og Hyperion – ikke har avskaffet markedet for uavhengige løsninger. De tror kundene fordeler seg på to kategorier: De som primært vil føye til eller utvide BI-funksjonalitet i en homogen plattform, og de med et heterogent miljø som BI-plattformen skal passe inn i. Gartner peker på at de som har foretatt store oppkjøp, har prioritert integrasjon i egen portefølje framfor fornyelse, og at fornyelsen innen beslutningsstøtte nå skjer primært hos andre enn SAP, Oracle, Microsoft og IBM.

En annen observasjon er at de dyre og omfattende systemene utfordres ikke bare av Microsoft, men også av ny Web 2.0-teknologi, åpen kildekode, ferdige datavarehus på billige servere og webløsninger. Det fører ikke bare til prispress på de store, men også til fornyet interesse blant brukerne for løsninger orientert mot arbeidsgrupper framfor mot hele bedriften.

Analysen av hvilken inntjening beslutningstøtteverktøyene har gitt hittil, og av kundenes generelle tilfredshet, leder Gartner til denne slutningen: Det er ingen korrelasjon mellom en leverandørs størrelse, målt i omsetning eller antall ansatte, på den siden og inntjening og kundetilfredshet på den andre.

Dette kan være spesielt viktig å merke seg i en tid da kundene kan ventes å vektlegge inntjening i større grad enn tidligere.

For hver av de tretten aktørene som er oppførte i MQ-en, gir rapporten en punktvis oppsummering av styrker og svakheter. Nedenfor gjengis et lite utvalg av bemerkningene knyttet til hver av de fem store.

En styrke hos IBM Cognos er utmerket integrasjon både gjennom hele BI-plattformen, og i forhold til IBMs øvrige SOA-tilbud. Tre av fire brukere som Gartner kontaktet sa de betraktet Cognos som en BI-standard i deres organisasjon. Det Cognos kritiseres for er at plattformen i langt mindre grad enn SAP Business Objects egner seg til ad hoc analyse, og at det ikke kan brukes til prediktiv modellering og datagraving som er feltet der SAS Institute utmerker seg.

Gartner mener at Microsofts tilbud innen beslutningsstøtte først og fremst egner seg for bedrifter som ikke har hatt slike verktøy tidligere, eller som primært er opptatt av å redusere sine samlede utgifter til beslutningsstøtte. Microsofts BI-løsninger er godt integrert i andre aktuelle produkter, som regnearket Excel og serverproduktene SQL Server og SharePoint Server. To viktige problemer som Microsoft-brukere møter er at visjon og funksjonalitet er forholdsvis begrenset, særlig med tanke på topplederes behov, og at løsningene ikke henvender seg til et enhetlig felles lag for metadata.

Oracle er blant dem som viser best forståelse for industrispesifikke løsninger: Hele 70 slike bygger på selskapets BI Enterprise Edition Platform. Gartner mener videre at Oracle tilbyr god sikkerhet og drift. På den andre siden ligger Oracle etter innen avanserte BI-verktøy om prosessering i minne, interaktiv visualisering og søk. Kundetilfredsheten er også jevnt over lav: Gartner mener det kan skyldes problemer med å tilby kundene riktig opplæring og support innen løsningenes metadatamodell.

SAP Business Objects betraktes som bedriftsstandard innen BI i enda større grad enn Cognos. Metadatamodellen og evnen til å håndtere store mengder data roses. Ytelsesproblemene med Netweaver BI skal være overkommet gjennom SAP BI Accelerator. SAP sliper med lav kundetilfredshet innen support, dårlige evner innen online analyse («OLAP» eller «online analytical processing») og med usikkerhet knyttet til framtiden for NetWeaver BI etter oppkjøpet av Business Objects.

Den store styrken til SAS Institute er at de er praktisk talt alene om feltet prediktiv modellering: Mens konkurrentene er opptatt av fortiden, hjelper SAS sine kunder til å se inn i fremtiden. De er også i større grad spesialisert innen avanserte områder som risikostyring, garantianalyse og vern mot hvitvasking av penger. Fra et teknologisk synspunkt er SAS svært avansert. På den andre siden er det få som betrakter SAS som en BI-standard for hele bedriften. Bruken av SAS-verktøy oppfattes som utfordrende, og det er avdekket problemer, for eksempel at man ikke kan drille seg nedover i datamengder fra SAS Dashboards, selv om datakilden er beregnet på online analyse (OLAP).

    Les også:

Til toppen