Kan doble inntekten med ny lønnsmodell

Jobb halvparten så mye og få samme lønn som tidligere - eller jobb like mye og få dobbel lønn. Det kan høres fristende ut for enhver, og er IT-konsulentselskapet Elans rekrutteringsfrieri.

Jobb halvparten så mye og få samme lønn som tidligere - eller jobb like mye og få dobbel lønn. Det kan høres fristende ut for enhver, og er IT-konsulentselskapet Elans rekrutteringsfrieri.

Flere og flere IT-bedrifter går over til resultatorientert lønn, men ren resultatlønn ser man oftest hos salgskonsulenter som får provisjon. For et par år siden anbefalte NHO lønn basert på resultater. Men arbeidstakere bør også være oppmerksom på at en slik lønnsmodell kan medføre både usikkerhet og ekstra press.

Nå går det nyetablerte IT-rekrutterings- og konsulentselskapet Elan IT enda lenger i å tilby en utradisjonell lønnsmodell: Her kan ansatte bli tatt opp som partnere fra første dag, og dermed kan de få to tredeler av omsetningen de skaper som lønn.

For mange betyr det en dobling av inntekten. Eventuelt kan de gå ned til halv tid og likevel tjene like mye som før, skriver selskapet i en pressemelding. En etterspurt IT-konsulent i selskapet kan øke lønnen sin fra 400.000- 500.000 kroner til 800.000-1.000.000 kroner...

Administrerende direktør Rolf Nævra leder den nordiske satsingen til Elan. Han mener norske bedrifter må endre sine gamle ansettelses- og lønnssystemer dersom de skal klare å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft i årene fremover.

- Alt snakket om at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs blir bare festtaler og tomme ord dersom bedriftene ikke tar de ansatte på alvor. De nye generasjonene kjenner sin markedsverdi og vil ha betalt det de er verdt. De vil ha frihet og fleksibilitet, og de vil ha krevende og varierte oppgaver. Å ta hensyn til dette blir rett og slett et spørsmål om å være konkurransedyktig og overleve, sier han

- Våre konsulenter som går inn som partnere er enten sivilingeniører eller tilsvarende, og de har også flere års konsulenterfaring. Når de er ute hos kunder beholder de to tredeler av inntektene selv. De må selv dekke visse sosiale kostnader, og sitter dermed igjen med 55 prosent av omsetningen netto. Dersom de i en periode er syke eller uten oppdrag, har vi en ordning med garantilønn, forteller Næra til digitoday.no.

Han legger til at rundt ti prosent av de ansatte har denne ordningen i dag.

- Det er en ordning vi tilbyr de beste konsulentene våre, sier han.

Til toppen