Kan forby bråkete tv-reklame

Høy lyd på tv-reklame kan være brudd på markedsføringsloven, sier Forbrukerombudet.

Høy lyd på tv-reklame kan være brudd på markedsføringsloven, sier Forbrukerombudet.

TV-reklame manipuleres for å låte høyest mulig, slik at du skal få med deg budskapet til annonsørene.

I England fikk TV-kanalen Five en advarsel fra reklamebransjens eget kontrollorgan, ASA, fordi reklameavbruddene deres var mye høyere enn det programmet de avbrøyt.

Fungerende forbrukerombud Magne Ek sier til NRK at for høy lyd på TV-reklamen kan være et brudd på markedsføringsloven.

Faglig leder på Norsk Lydskole i Oslo, Tore Teigland, forteller at reklamelyden blir spesielt høy når lydnivåene jevnes ut og så skrus så høyt som senderen tillater.

– De som sitter og produserer dette bruker et apparat som gjør at alt sammen låter høyere. Det vil subjektivt sett oppleves høyere hos lytterne, sier Teigland.

– Det er en bestemmelse som sier at dersom reklamen er særlig påtrengende, så vil den kunne være urimelig. I dette tilfellet vil det være lydnivået som virker påtrengende på forbrukeren, sier Ek.

Til toppen