Kan fort flytte nettbutikk til Sverige

MPX.no-sjef Tom Tychesen mener en økt tollfrigrense vil ramme han hardt, men han har løsningen klar.

Det er nå en ny stortingsperiode, noe som øker sjansen for en høyere frigrense for pakker fra utlandet.

I dag styres handel på utenlandske nettbutikker av en grense på 200 kroner. Handler man for mer, må du først betale en tollavgift og så betale moms. Det eneste unntaket er bøker, som det ikke er moms på i Norge.

En rekke andre aktører har flere ganger foreslått å heve 200-kroners-grensen, for den har stått stille siden 1975. Justert for inflasjon skulle den vært på 913 kroner.

Sjef i nettbutikken Komplett.no er ikke så redd for en grense på for eksempel 1000 kroner, for han har butikker i andre land og et sentrallager i Nederland. Derfra vil han kunne han selge IT-varer for 1000 kroner til norske kunder varer - uten moms. En vare som vanligvis koster 1240 vil dermed koste 1000 kroner.

Den flytte-muligheten har ikke andre norske nettbutikker. Aktører som MPX, Psdata og Netshop har bare aktivitetet i Norge - foreløpig.

- Det kan være forståelig at man skal justere opp en grenseverdi fra 1975, men politikere vil skape en ny omfattende handelslekkasje til utlandet. Selv om årene har gått og 200 kroner er blitt lite, har samtidig globaliseringen skutt fart og det er blitt så mye enklere å handle fra utlandet, sier Tom Tychesen, administrerende direktør i MPX, til digi.no.

- Vi vil helt klart merke det, særlig når det kommer presangsesonger som jul og konfirmasjoner da man ofte handler varer til under 1000 kroner. Jeg er derfor klart i mot at man hever fritaksgrensen.

Men Tychesen har allerede begynt å vurdere mulighetene.

- Vi har diskutert det, hvis det blir gjennomført er det ikke vanskelige å unngå dette problemet. Vi måtte ha laget et lager i Sverige, jeg ser ikke noen portosatser eller noen annet som skulle ha hindret oss, sier MPX-sjefen til digi.no.

Han presiserer at han ikke ikke har utredet alle detaljer eller har noen konkrete planer.

- En 1000 kroners grense for fritakk på pakker fra utlandet vil være en trussel mot norsk varehandel, oppsummerer han.

Til toppen