Kan gå på smell med tjeneste-utsetting

Det lønner seg ikke alltid å flytte ut tjenester til lavkostland, viser en ny undersøkelse.

De siste årene har tjenesteutsetting (outsourcing) for alvor tatt av. Ved å sette ut visse deler av bedriften til spesialiserte selskaper, eller ved å flytte tjenesteproduksjon til utlandet kan store penger spares. Det mener i alle fall de som tjener penger på å flytte jobbene.

Men en ny dansk undersøkelse viser at det slett ikke alltid lønner seg med tjenesteutsetting. I hvert fjerde større danske selskap står ikke kostnadsbesparelsene i stil med forventningene, skriver Dansk Industri.

Undersøkelsen er utført av PA Consulting Group, som har intervjuet 50 økonomidirektører i danske selskaper, som til sammen har en omsetning på rundt 160 milliarder kroner.

- Virksomhetene kaster seg over noen initiativer, som delvis er utenfor egen organisasjon og derfor er langt vanskeligere å styre, sier PA Consulting-partner John Jensen.

    Les også:

Han trekker frem en rekke risikofaktorer:

- Selskapene utsetter seg for økt risiko i forhold til den politiske og økonomiske stabiliteten de er vant med fra eget land.

- Selskapene utsetter seg for større grad av valutarisiko.

- For mange selskaper er det en svært forskjellig situasjon å skulle forholde seg til et annet selskap som ikke er en del av deres egen organisasjon.

Jensen mener at en viktig årsak til at flere mislykkes med tjenesteutsetting er at de ikke forbereder seg godt nok.

- Flere blir imponert over de lave lønningene i utlandet. Men vår fornemmelse er at en del firmaer undervurderer hvor vanskelig det egentlig er å outsource. Derfor er det viktig at beslutningen om en eventuell utflytting treffes på solid grunnlag som minimerer riskoen, sier Jensen i PA Consulting-partner.

Les mer om: