KOMMENTARER

– Kan gi samfunnet milliardgevinst

Kartverkets Turid Ellingsen vil gjøre tinglysingen elektronisk.

Turid Ellingsen i Kartverket tar til orde for digitalisering av tinglysningene i denne kronikken.
Turid Ellingsen i Kartverket tar til orde for digitalisering av tinglysningene i denne kronikken. Bilde: Morten Brun
24. juni 2013 - 12:39

KOMMENTAR: Elektronisk tinglysing er en av de store gjenværende papirbaserte forvaltningsløsningene i Norge. Kartverket, som har ansvar for tinglysing i fast eiendom og andeler i borettslag, var tidlig ute med å etablere en pilotløsning for enkle saker. Vi ønsker å være en del av det digitale Norge, og tiden er overmoden for å avvikle pilotløsningen og innføre en generell ordning for e-tinglysing.

En uavhengig rapport fra konsulentselskapet Pöyry (se lenke under kommentaren, red. anm.) viser at innføring av en generell ordning for elektronisk tinglysing vil gi en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på mellom 800 millioner og 1,7 milliarder kroner. Spart tid på manuell saksbehandling hos Kartverket, finansinstitusjoner og eiendomsmeglere utgjør den største andelen av gevinsten.

Samfunnsgevinst

Turid Ellingsen er tinglysingsdirektør i Kartverket. <i>Bilde: Morten Brun</i>
Turid Ellingsen er tinglysingsdirektør i Kartverket. Bilde: Morten Brun

Dersom 4 av 5 tinglysingsdokumenter blir innsendt elektronisk og tinglysingssystemet har en levetid på 15 år, viser nåverdiberegninger at innføring av generell e-tinglysing vil ha en samfunnsmessig gevinst på inntil 1,7 milliarder kroner. Ved levetid utover 15 år vil gevinsten øke ytterligere. Mindre manuell saksbehandling, behovet for kortere mellomfinansiering for brukerne og bortfall av portoutgifter gir store samfunnsøkonomiske gevinster.

Hver virkedag blir det kjørt lastebiler med tinglysingspapirer til Kartverket på Hønefoss og avdelingskontoret i Ullensvang – i snitt 5.000 dokumenter daglig: 1,5 millioner rettsstiftelser og nærmere 20 millioner papirark årlig. E-tinglysing bidrar dermed direkte til reduserte CO2-utslipp og sparer et lite skogholt.

Kartverkets estimater viser at utvikling av et generelt system for elektronisk tinglysing vil koste i størrelsesorden 100 millioner kroner. I påvente av finansiering har Kartverket allerede igangsatt det første byggetrinnet hvor vi slår sammen dagens to grunnbøker for henholdsvis fast eiendom og andeler i borettslag til en ny grunnbok. Denne vil tilfredsstille dagens teknologiske krav for offentlige IKT-systemer. Kartverket skal videre kunne tilby et grensesnitt som gir brukere av digitale opplysninger likeverdig teknisk tilgang til grunnboka.

Første byggetrinn vil stå ferdig innen utgangen av 2013. Vi trenger finansiering for å få ferdigstilt de neste byggetrinnene. Da vil vi gradvis kunne lansere nye deler frem mot planlagt ferdigstillelse.

Viktig milepel i digitaliseringsarbeidet

I NOU 2013:2 – Hinder for digital verdiskaping, slås det fast at: «Gitt digitale tjenester og løsningers enorme potensial, bør arbeidet med å digitalisere det norske samfunn løftes og styrkes».

Kartverket vil være en del av det digitale Norge. Å innføre e-tinglysing er i tråd med regjeringens IKT-politikk, som har som mål å lage gode offentlige løsninger og bidra til en effektiv forvaltning. Ved å gjøre e-tinglysing til en del av prosessen hos eiendomsmeglere, banker og advokater ved boligkjøp, vil hele boligkjøpsprosessen bli enklere og mer effektiv.

Finans- og eiendomsnæringen har også gitt klare signaler om at tiden er overmoden for å få på plass elektronisk tinglysing.

Danmark innførte elektronisk tinglysing for flere år siden og høster i dag store rasjonaliseringsgevinster.

Pilotløsningen

Pilotløsningen for enkelte typer rettstiftelser ble i 2007 utviklet i et samarbeid mellom Kartverket og Norsk Eiendomsinformasjon. Løsningen omfatter nye pantedokumenter og sletting av disse, i tillegg til håndtering av utlegg og konkursbegjæringer fra namsmannen. Pilotløsningen er hovedsakelig tatt i bruk av banker og eiendomsmeglerforetak.

Pöyry-rapporten, som bygger på et rent økonomisk perspektiv, viser at en videreutvikling av pilotløsningen vil gi en samfunnsøkonomisk høyere gevinst enn å utvikle en ny teknisk løsning. Kartverket mener imidlertid at en videreutvikling av dagens løsning ikke lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte i praksis. Dette synspunktet kommer også klart til uttrykk i stortingsmelding 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge: «Pilotløsningen anses som vellykket, men har store tekniske begrensinger. Elektronisk tinglysing i stor skala vil ikke være mulig innenfor pilotløsningen. Pilotløsningen vil ikke bli utvidet til nye brukere.»

Kartverket jobber for fullt for å utvikle et elektronisk tinglysingssystem som vil gi samfunnet milliardgevinst. Vi skal lage et robust system som tilfredsstiller krav til sikkerhet og effektivitet samt ivaretar næringslivets ønske om lage nye kommersielle produkter basert på Kartverkets eiendomsdata. Med en grundig samfunnsøkonomisk analyse som viser gevinster på inntil 1,7 milliarder, bør det være en enkel beslutning å gi grønt lys for finansiering slik at tinglysing i fast eiendom og andeler i borettslag blir en del av det digitale Norge.

Samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk tinglysing (338 kB)

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.