Kan gi usikker fremtid for Java

Microsofts 150-millioners investering i Apple kan bli en bekymring for Javas fremtid som plattformuavhengig språk.

Microsofts 150-millioners investering i Apple kan bli en bekymring for Javas fremtid som plattformuavhengig språk.

JavaSoft har gått i spissen for å få Microsoft til å slutte seg til 100 % Pure Java standard, men så langt har Microsoft avslått å støtte prosjektet og utvikler sine egne Windows-tilpassede løsninger. Med alliansen Apple/Microsoft frykter bransjen en oppsplitting av Java hvor løftene om plattformuavhengighet blir en vits.

- Vi er blitt enige om å arbeide sammen for å sikre kompabilitet i de virtuelle maskinene for Java hos Microsoft og Apple slik at begge parter kan dra nytte av samarbeidet, sier Fred Anderson i Apple til Tech Wire. - Jeg vil ikke spekulere i hva dette kan komme til å bety for terminologier som 100 % Pure Java, men frem til nå har Apple vært både pålitelige og klare talsmenn for en standard 100 % Pure Java.

Microsofts Greg Maffei sier at avtalen sikrer et samarbeid om Java. - Vi vil arbeide for å få den beste Java Virual Machine (VM) som passer våre plattformer, og isteden for å bli diktert av JavaSoft vil vi tilfredsstille Microsoft og Apple kunders behov, sier han.

Suns talsmann Lisa Paulson sier til San Francisco Chronicle at Microsofts Javaprogrampakke for Mac vil være kompatibelt med det Sun utvikler for Mac. - Dette er kanskje en optimistisk uttalelse, men vi er litt forventningsfulle til det hele, sier hun.

JavaSoft på sin side er offisielt fornøyde med at Microsoft og Apple synkroniserer Java VM, siden det er JavaSofts ingeniører som har arbeidet med Java-teknologien hos Apple i flere måneder.

Til toppen