- Kan ikke konkurrere på lokaltelefoni

De nye teleoperatørene mener Telenors samtrafikkavtaler er et effektivt hindrer for konkurransen om lokaltelefonikundene.

De nye teleoperatørene mener Telenors samtrafikkavtaler er et effektivt hindrer for konkurransen om lokaltelefonikundene.

- Vi lever i en verden der Telenor beregner samtrafikkprisene på basis av historiske kostnader, som gjør at samtrafikkavtalene vi inngikk i 1998 baserte seg på 97-kostnadene. Prosentene som vi blir forelagt i samtrafikkavtalene er derfor ikke riktige og kostnadsorienterte, noe som må være en betingelse for at vi skal få virksom konkurranse i telemarkedet, sier Morten Neeb i Tele 2 Norge til digi.no.

Neeb har ansvar for selskapets kontakt med blant andre myndigheter og politikere.

Han er nå i full gang med å forklare stortingspolitikerne hva selskapet mener må til for at telemarkedet i Norge skal ha like vilkår for de ulike operatørene, i forkant av Stortingets behandling av stortingsmelding nummer 24 (98/99) som blant annet handler om de nye operatørenes tilgang til Telenors aksessnett.

Neeb er likevel noe mindre kritisk til Post- og teletilsynet i dag enn for et halvt år siden, siden både fast forvalg og nummerportabilitet er varslet innført i to steg, der det første tas 1. juni. Han mener at det gjenstår minst to ting før Tele 2 Norge vil påstå at det er virksom konkurranse i telemarkedet, der den ene er operatørenes tilgang til Telenors aksessnett og den andre vilkårene i Telenors samtrafikkavtaler.

- Årsaken til at de nye teleoperatørene ikke kan konkurrere på lokaltelefoni er at vi gjennom samtrafikkavtalene får tildelt altfor lave marginer. Telenor har fortsatt så stor makt at om selskapet setter ned prisen med ett øre, så vil det bli et pengesluk for oss, og for stor risiko om vi hadde valgt å tilby dette. I realiteten sitter Telenor fremdeles med monopol på lokaltelefoni med dagens avtaler, sier Neeb, som sier at prisstrukturen gjør det umulig for Tele 2 Norge å tilby lokaltelefoni til privatmarkedet om kvelden, som selskapet gjør til sine bedriftskunder om dagen.

På fjerntelefoni og internasjonal telefoni er situasjonen noe bedre, ved at marginene er noe høyere slik at det lar seg gjøre å konkurrere med Telenor også på pris.

Neeb mener den virksomme konkurransen kan stimuleres ved at myndighetene setter i verk tiltak som får samtrafikkprisene ned.

- Vi ser det også som et problem at Telenor ikke har adgang til å selge andre teleoperatører kapasitet til bedre vilkår enn det selskapet gjør til større bedrifter, sier han.

digi.no har denne uken gjort flere forsøk på å få tak i visekonsernsjef og Norges-sjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, både direkte og via selskapets avdeling for konsernkommunikasjon/pressetalsmann, men har så langt ikke lykkes.

Til toppen