JUSS OG SAMFUNN

Kan ikke Regjeringen satse på IT som næring?

Det er trist at det IT-tunge statsbudsjettet ikke nevner IT som egen næring, sier Per Morten Hoff.

Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, mener utkastet til statsbudsjett for 2010 burde satset eksplisitt på IT-næringen.
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, mener utkastet til statsbudsjett for 2010 burde satset eksplisitt på IT-næringen. Bilde: Per Ervland
13. okt. 2009 - 13:50

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge peker i en kommentar til utkastet til statsbudsjett for 2010 på det paradoksale i at IT står i sentrum for mange av landets største reformer og satsinger, samtidig som næringen med kompetansen og løsningene ikke trekkes fram som hovedsatsing i regjeringens næringspolitikk.

– Sentralt i statsbudsjett for 2010 står næringsrettet forskning, utvikling av miljøteknologi og gjennomføring av samhandlingsreformen. Alt regjeringen ønsker å få til på disse områdene krever IT, men IT nevnes ikke som en egen næring det bør satses på. Dette er trist, sier generalsekretær Per Morten Hoff.

Som eksempel trekker Hoff fram bevilgningen på 100 millioner kroner til «miljøteknologi» i budsjettutkastet til Nærings- og handelsdepartementet.

Her sier statsråden, Sylvia Brustad: «Ei forsterka satsing på utvikling og bruk av ny miljøteknologi vil fremje næringsutvikling som i neste omgang vil bidra til å løyse miljøutfordringane.» Satsingen skal stimulere pilot- og demonstrasjonsprosjekter, og styrke norsk industris konkurranseevne. Brustad har ellers denne kommentaren:

– Norsk næringsliv har høg kompetanse innanfor miljøteknologi, som for eksempel bioenergi og annan fornybar energi, i tillegg til område som avfallshandtering og miljøovervaking. Regjeringa si satsing på pilot- og demonstrasjonsprosjekt vil bidra til å skape nye arbeidsplassar, og samtidig bidra til å løyse dagens og framtidas miljøutfordringar.

Denne satsingen skal kanaliseres gjennom støtte fra Innovasjon Norge til «små, mellomstore og store bedrifter i hele landet».

Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, mener utkastet til statsbudsjett for 2010 burde satset eksplisitt på IT-næringen. <i>Bilde: Per Ervland</i>
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, mener utkastet til statsbudsjett for 2010 burde satset eksplisitt på IT-næringen. Bilde: Per Ervland

– Dette betyr mye for IT-næringen, i tillegg er det bevilget fem milliarder kroner til fornybar energi og energieffektivisering, sier Hoff. – Mange IT-løsninger er glitrende eksempler på miljøteknologi. IT er det fremste redskapet vi har for energieffektivisering, og grønne energiformer som vindkraft er avhengig av IT-løsninger for å realisere sitt potensial.

Andre eksempler Hoff trekker fram fra det IT-tunge budsjettutkastet er 100 millioner kroner til bredbånd (for lengst kjent gjennom en styrt lekkasje), bevilgningene til elektronisk ID, og de nødvendigvis IT-intensive satsingene innen forskning og helse, med gjennomføring av den planlagte samhandlingsreformen.

– Det er gledelig at regjeringen setter av 240 millioner til ulike tiltak for forebyggende helsetjenester, sier Per Morten Hoff, men vi forventer at denne summen økes betraktelig neste år, og vi håper man også vrir de finansielle incentivene til mer bruk av forebygging og fjernbehandling av pasientene. I tillegg er vi fornøyd med at foretakene må bruke 15 millioner til forskning på løsninger som kan støtte samhandling mellom kommune og stat, men hadde gjerne sett at dette var høyere.

Hoff er derimot svært kritisk til at regjeringen trekker ordningen med hjemme-pc, som han mener strider mot den uttalte satsingen på kunnskapssamfunnet.

Hovedtrekket i statsbudsjettet er verdt å merke seg: I forhold til 2009 er inntektene redusert fra 1 023 milliarder kroner til 974 milliarder, altså nærmere 5 prosent. De totale utgiftene er økt fra 876 milliarder kroner til 907 milliarder, altså i underkant av 4 prosent. Overføringen til Statens pensjonsfond utland («oljefondet») er redusert med nærmere 55 prosent, fra 147 milliarder kroner til 67 milliarder kroner. Regnskapet for 2008 viser at fondet det året vokste med over 407 milliarder kroner, mer enn seks ganger det Regjeringen tenker å legge til side i 2010.

Til slutt vil vi spørre: Hva er det du savner av IT-relaterte saker i Regjeringens utkast til statsbudsjett for 2010?

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.