– Kan kutte milliarder

Svenske kommuners IT-budsjett.

– Kan kutte milliarder
Svenske kommuner bruker rundt 10 milliarder kroner på IT hvert år. Det finnes ca 900 datasentre (og kanskje endel som på bildet) og over 6000 ansatte. Besparelsene er enorme dersom flere velger å legge IT-drift ut på anbud. Bilde: Illustrasjonsfoto.

Sveriges rundt 290 kommuner bruker til sammen 10 milliarder svenske kroner årlig på IT, viser en rapport det svenske «institutet för informationsteknolog» har utarbeidet.

Den samme rapporten fremgår det også at det er 6 300 kommunalt ansatte som kan betraktes som IT-personell og at det i kommunene finnes omkring 900 datahaller for drift, melder ComputerSweden.

Bare fire prosent av IT-driften i svenske kommuner er outsourcet, riktignok ikke regnet med Stockholm. Dette er langt lavere enn annen kommunal virksomhet. Eksempelvis er nesten halvparten av den svenske kommunale eldreomsorgen satt ut på anbud. Og nettopp her ligger det et enorm potensiale for innsparing.

I rapporten ComputerSweden henviser til, som ikke synes å være tilgjengelig på nettet, vises det til et potensial for å spare inn hele 6,4 milliarder kroner.

IT-kostnaden til en gjennomsnittlig svensk kommunal arbeidsplass er på 17 510 svenske kroner per år, mens den i Falkenberg kommune, som har satt ut all IT-drift, er på 6 025 kroner per ansatt per år. I denne komunen jobber det bare to personer i kommunens IT-avdeling mens resten er satt ut til en fastpriskontrakt med en leverandør.

Hva som er tilstanden i kommune-Norge er ikke kjent, men digi.no antar at det ikke er nevneverdig forskjell mellom norske og svenske forhold. Graden av tjenesteutsetting mellom Norge og Sverige er ganske lik.

I fjor tok KS, kommunenes sentralforbund, initiativet til KommIT, som skal forsøke å samordne kommunenes investeringer innenfor digitaliseringen. Vi antar de vil se med interesserte øyne på hva som skjer i Falkenberg kommune, sør for Gøteborg, som med sine 41.447 innbyggere har den laveste IT-driftskostnaden blant svenske kommuner.

    Les også:

Les mer om: