Kan oljeprisen skade IT-aksjene?

Når Oslo Børs reagerer ned på svak oljepris - bør IT-aksjene følge etter? Tirsdag falt IT-indeksen og totalindeksen begge med rundt en prosent, og oljen fikk skylda.

Når Oslo Børs reagerer ned på svak oljepris - bør IT-aksjene følge etter? Tirsdag falt IT-indeksen og totalindeksen begge med rundt en prosent, og oljen fikk skylda.

De fleste aksjene som inngår i IT-indeksen falt noe tilbake i løpet av tirsdagen. Vi velger å se det som korreksjoner, all den tid tungvektere som NetCom, Merkantildata, ASK og Tandberg Data har ligget rundt historiske toppnivåer de siste to ukene.

Når markedet generelt fokuserer på oljeprisen flere dager (eller uker) i strekk, tar det vel heller ikke lang tid før noen prøver seg med et olje-case også på IT-aksjene. Hvilke resonnementer vil vi da høre?

For norsk økonomi er standard-resonnementet at dersom oljeprisen kommer ned på et visst nivå - og ser ut til å bli liggende der - vil det gi et lavere aktivitetsnivå i økonomien. Årsaken er både at en stor del av norsk næringsliv har et aktivitetsnivå som følger utviklingen i olje og offshoresektoren, og at man kan argumentere for at med lavere olje-inntekter til statskassen vil vi også se utgiftskutt i statsbudsjettet. Reelt sett har vi vondt for å se at lavere oljepris burde kjøle økonomien via statens utgifter, men politisk kan en lavere oljeinntekt muligens gi nok ammunisjon til at regjeringen får til de kuttene Norges Bank har anmodet om.

Totaleffekten av en lavere oljepris over lengre tid vil med all sannsynlighet gi et lavere aktivitetsnivå i seg selv. Dernest kan en lavere oljepris gjøre det lettere for Norges Bank å øke det norske rentenivået uten at kronekursen stiger mer enn Stortinget godtar. Det trekker også i retning av et lavere aktivitets- og investeringsnivå.

Selskap som kan merke dette er dem som har brorparten av salget i det norske markedet, så som NetCom, Merkantildata, ARK og programvareselskapene.

For selskapene som har sine inntekter utenfor Norge vil vi anta at basis-resonnementet er at en lavere oljepris trekker i positiv retning. Slik IT-industrien internasjonalt har vært påvirket av utviklingen i sørøst-Asia er det verdt å merke seg at disse landene på ingen måte er tjent med noen høy oljepris - aller minst med de problemene de sliter med nå. En lav oljepris er akkurat det de trenger.

En lavere oljepris vil - om alt annet står uendret - trekke i retning av at man kan se enda lysere på utviklingen for de selskapene som finner sine markeder utenfor landets grenser. Vi nevner i rask rekkefølge: Tandberg-selskapene, ASK, Nera og TTI.

Samtidig skal man ikke glemme at dersom vi beveger oss inn i en situasjon med høyere, langsiktige, reelle renter vil det trekke ned prisingen av hele Oslo Børs. De aksjene som vil falle mest, er de som er priset på fremtidige inntekter, mer enn dagens inntekter. Med andre ord finnes det et godt argument for at majoriteten av "IT-selskapene" er blant de mest sårbare for et reelt høyere rentenivå.

Vi blir ikke veldig overrasket om de første oljepris-ressonmentene dukker opp i analyser også på IT-aksjer om vi ser det samme bedrøvelige (?) oljeprisbildet etter påske, når vi går inn i en ny resultatperiode.

I dag derimot var det altså korreksjonene ned som dominerte markedet. Vi merker oss at Ark fortsatte kursstigningen til 103 kroner (opp fra 101), og ble handlet på 105 kroner. Volumene er fremdeles små, men de er der.

Finansdirektør i Ark ASA, Svein Rokne bekrefter overfor digi.no at man fortsetter prosessen mot å notere konverteringsretter Ark/Getronics separat. Med det kurskjøret vi har sett på Merkantildata, kan man fort vente seg mye oppmerksomhet rundt Ark det øyeblikket Getronics gir aksjen omsetningsmuligheter.

Det er nå rett i overkant av en uke til ASKs bud på Proxima går ut (9. april). Så langt holder selskapet fullstendig tett om hvordan prosessen skrider frem. Hva det tidligere omtalte søksmålet angår, får digi.no opplyst at det ikke er noe nytt da den endelige teksten i søksmålet ennå ikke er klar.

Til toppen