Kan sjefen lese eposten din?

Det er mange som lurer på om arbeidsgiver har lov til å lese de ansattes private epost. Og det er mange arbeidsgivere som lurer på hva de skal gjøre derom de mistenker ansatte for å sende eller motta ulovlig pornografi som vedlegg til epost.

Datatilsynet har fått mange spørsmål omkring epost på arbeidsplassen, om hva som er lov og hva som ikke er det. På nettsidene sine har tilsynet lagt frem noen retningslinjer de har utarbeidet i forbindelse med disse spørsmålene. Blant annet kan du få svar på følgende:

  • Kan arbeidsgiveren lese eposten min?
  • Har de ansatte krav på forhåndsinformasjon når arbeidsgiveren vil lese jobbrelatert epost?
  • Kan arbeidsgiveren bestemme at det ikke er lov å sende/motta privat epost på jobben?
  • Jeg mistenker min arbeidsgiveren for å lese min private epost selv om det ikke er lovlig. Hva gjør jeg?
  • Jeg har instruert de ansatte om at epost-systemet ikke skal anvendes til private meldinger. Hvordan kan jeg kontrollere at dette blir fulgt?
  • Jeg har mistanke om at en av mine ansatte mottar ulovlig pornografi o.l som vedlegg til epost. Kan jeg sjekke dette?
  • Hvordan informerer jeg mine ansatte om at epost relatert til virksomheten vil bli lest?
  • I hvilke situasjoner har jeg som arbeidsgiveren et saklig behov for å lese virksomhetsrelatert epost uten at samtykke innhentes?

Svarene finner du her.

Denne kan også være nyttig å lese før du sender epost i hytt og pine:

Spam kan gi seks måneders fengsel

Til toppen